Gozo Campus

Advanced Diploma in IT (Multimedia Software Development)

IT4-03-21G

120 ECVET

Course details

The world wide web is one area that is fast growing in terms of the skills needs of companies. Multimedia is the incorporation of text, sound, graphics, animation, still images and video in conjunction with computer technology. This course will provide the learners with the core software development skills along with the necessary knowledge for multimedia artefact development, manipulation and integration. The first year of this course will be common for all learners following Advanced Diploma studies. During the second year, learners will focus on Multimedia and Software Development oriented subjects such as game development and mobile application development. This is a technical course for learners with an artistic inclination.
Il-world wide web huwa wieħed mis-setturi li qed jikber b’mod rapidu fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-ħiliet tal-kumpaniji. Il-multimidja hija l-inkorporazzjoni tat-test, is-sound, il-grafika, l-animazzjoni, l-immaġnijiet fissi u l-vidjo fit-teknoloġija tal-kompjuter. Il-kors jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ewlenin fl-iżvilupp tas-softwer, flimkien mal-għarfien neċessarju għall-iżvilupp, il-manipulazzjoni u l-integrazzjoni tal-artifatt tal-multimidja. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tkun l-istess għall-istudenti kollha li jkunu qed isegwu studju fl-Advanced Diploma. Matul it-tieni sena, l-istudenti jiffokaw fuq suġġetti orjentati lejn l-Iżvilupp tal-Multimidja u tas-Softwer, bħall-iżvilupp tal-logħob u l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tal-mobile. Dan huwa kors tekniku għal studenti b’inklinazzjoni artistika.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in IT or MCAST Diploma in iGaming or 4 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Mathematics and One subject from Computer Studies, Physics, Information Technology Preferred: English Language, Art, Graphical Communication.
Career Pathways: Junior front-end developer, Junior game developer, Junior mobile application developer.

Course Outline