Gozo Campus

Advanced Diploma in IT (Multimedia Software Development)

IT4-03-19G

Course details

The world wide web is one area that is fast growing in terms of the skills needs of companies. Multimedia is the incorporation of text, sound, graphics, animation, still images and video in conjunction with computer technology. This course will provide the learners with the core software development skills along with the necessary knowledge for multimedia artefact development, manipulation and integration. The first year of this course will be common for all learners following advanced diploma studies. During the second year, learners will focus on Multimedia and Software development oriented subjects such as game development and mobile application development. This is a technical course for learners with an artistic inclination.

Il-world wide web huwa settur wieħed li qed jikber b’mod rapidu fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-ħiliet tal-kumpaniji. Il-multimidja hija l-inkorporazzjoni tat-test, is-sound, il-grafika, l-animazzjoni, l-immaġnijiet fissi u l-vidjo fit-teknoloġija tal-kompjuter. Il-kors jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ewlenin tal-iżvilupp tas-softwer, flimkien mal-għarfien neċessarju għall-iżvilupp, il-manipulazzjoni u l-integrazzjoni tal-artifatt tal-multimidja. L-ewwel sena ta’ dan il-kors se tkun l-istess għall-istudenti kollha li qed isegwu studju ta’ diploma avvanzata. Matul it-tieni sena, l-istudenti jiffokaw fuq suġġetti orjentati lejn l-iżvilupp tal-multimidja u tas-softwer, bħall-iżvilupp tal-logħob u l-iżvilupp ta’ applikazzjoni tal-mobile. Dan huwa kors tekniku għal studenti b’inklinazzjoni artistika.

Level 4

2 years full-time

MCAST Diploma in IT
or
MCAST Diploma in IGaming
or
4 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics and one subject from Computer Studies or Physics or Information Technology
Preferred: English Language and one subject from Art or Graphical Communication


Career opportunities