Diploma in ICT

Course Code: IT3-01-19G

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The ICT industry is a dynamic sector which requires a number of technical people to cope with the constantly evolving computing technologies. IT persons offer technical support in these technologies and help other IT specialists in their daily job. The Diploma in ICT is the first step in a block of a three-year training programme, designed to provide the necessary skills to work in the computing industry. At this level of study, learners will be introduced to fundamental subjects in the networking, software development, web development and multimedia areas. At the end of the course, learners will be able to use modern computer and multimedia systems and networks in the workplace.

Course Description (Malti)

L-industrija tal-ICT hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi biex ilaħħqu matteknoloġiji tal-computing li qed jevolvu b’mod kostanti. Il-persuni tal-IT joffru appoġġ f’dawn it-teknoloġiji u jgħinu lil speċjalisti oħra tal-IT fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum. Id-Diploma in ICT hija l-ewwel pass fi programm ta’ taħriġ ta’ tliet snin, imfassal biex jipprovdi l-ħiliet neċessarji biex wieħed ikun jista’ jaħdem fl-industrija talcomputing. F’dan il-livell ta’ studju, l-istudenti jiġu introdotti għal suġġetti fundamentali fl-oqsma tan-netwerking, l-iżvilupp tas-softwer, l-iżvilupp ta’ websajts u l-multimidja. Fi tmiem il-kors, l-istudenti jkunu jistgħu jużaw sistemi u netwerks moderni tal-kompjuter u tal-multimedja fil-post tax-xogħol.

Mode

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics, Computer Studies, Physics, BTEC IT Practitioner/IT VET Preferred: English Language

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here