Institute of Information and Communication Technology

Diploma in ICT

IT3-01-19

Course details

The ICT industry is a dynamic sector which requires a number of technical people to cope with the constantly evolving computing technologies. IT persons offer technical support in these technologies and help other IT specialists in their daily job.
The Diploma in ICT is the first step in a block of a three-year training programme, designed to provide the necessary skills to work in the computing industry. At this level of study, learners will be introduced to fundamental subjects in the networking, software development, web development and multimedia areas. At the end of the course, learners will be able to use modern computer and multimedia systems and networks in the workplace.
L-industrija tal-ICT hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi biex ilaħħaq mat-teknoloġiji tal-computing li qed jevolvu b’mod kostanti. Il-persuni tal-IT joffru appoġġ f’dawn it-teknoloġiji u jgħinu lil speċjalisti oħra tal-IT fl-impjieg ta’ kuljum tagħhom.
Id-Diploma in ICT huwa l-ewwel pass fi programm ta’ taħriġ ta’ tliet snin, imfassal biex jipprovdi l-ħiliet neċessarji biex wieħed ikun jista’ jaħdem fl-industrija tal-computing. F’dan il-livell ta’ studju, l-istudenti jiġu introdotti għal suġġetti fundamentali fl-oqsma tan-netwerking, l-iżvilupp tas-softwer, l-iżvilupp ta’ websajts u tal-multimidja. Fi tmiem il-kors, l-istudenti jkunu jistgħu jużaw sistemi u netwerks multimedjali u tal-kompjuter moderni fil-post tax-xogħol.
Level 3
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: one subject from Mathematics or Computer Studies or Physics or BTEC IT Practitioner/IT VET
Preferred: English Language

Career opportunities