Foundation Certificate in ICT

Course Code: IT2-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The ICT industry is a dynamic sector which requires a number of technical people to cope with the constantly evolving computing technologies. IT persons offer support in these technologies and help other IT specialists in their daily job. The Foundation Certificate in ICT offers knowledge in basic skills as well as knowledge in the fundamentals of computer systems, programming skills, computer graphics, and the creation of ICT projects. This programme of studies is not intended to prepare the learner for immediate employment. However, it is the first in a string of programmes that will eventually prepare the learner to embark on a career within the computing industry.

Course Description (Malti)

L-industrija tal-ICT hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi biex ilaħħqu matteknoloġiji tal-computing li qed jevolvu b’mod kostanti. Il-persuni tal-IT joffru appoġġ f’dawn it-teknoloġiji u jgħinu lil speċjalisti oħra tal-IT fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum. Il-Foundation Certificate in ICT joffri għarfien firrigward tal-ħiliet bażiċi u tal-elementi fundamentali ta’ sistemi tal-kompjuter, il-ħiliet tal-ipprogrammar, il-grafika tal-kompjuter u l-ħolqien ta’ proġetti tal-ICT. Dan il-programm ta’ studji mhuwiex maħsub biex iħejji lillistudent għal impjieg immedjat. Madankollu, huwa l-ewwel f’sensiela ta’ programmi li eventwalment iħejju lill-istudent sabiex isegwi karriera fl-industrija talcomputing

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here