Institute of Information and Communication Technology

Foundation Certificate in ICT

IT2-01-19

Course details

The ICT industry is a dynamic sector which requires a number of technical people to cope with the constantly evolving computing technologies. IT persons offer support in these technologies and help other IT specialists in their daily job.
The Foundation Certificate in ICT offers knowledge in basic skills as well as knowledge in the fundamentals of computer systems, programming skills, computer graphics, and the creating of an ICT project. This programme of studies is not intended to prepare the learner for immediate employment. However, it is the first in a string of programmes that will eventually prepare the learner to embark on a career within the computing industry.
L-industrija tal-ICT hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi biex ilaħħaq mat-teknoloġiji tal-computing li qed jevolvu b’mod kostanti. Il-persuni tal-IT joffru appoġġ f’dawn it-teknoloġiji u jgħinu lil speċjalisti oħra tal-IT fl-impjieg ta’ kuljum tagħhom.
Il-Foundation Certificate in ICT joffri għarfien fir-rigward tal-ħiliet bażiċi u tal-elementi fundamentali ta’ sistemi tal-kompjuter, il-ħiliet tal-ipprogrammar, il-grafika tal-kompjuter u l-ħolqien ta’ proġett tal-ICT. Dan il-programm ta’ studji mhuwiex maħsub biex iħejji lill-istudent għal impjieg immedjat. Madankollu, huwa l-ewwel f’sensiela ta’ programmi li eventwalment iħejju lill-istudent sabiex isegwi karriera fl-industrija tal-computing.
Level 2
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

Finished Compulsory Education
or
MCAST Introductory Certificate
Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career opportunities