Introductory Certificate in ICT

Course Code: IT1-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The ICT industry is a dynamic sector which requires a number of technical people to cope with the constantly evolving computing technologies. IT persons offer support in these technologies and help other IT specialists in their daily job. The Introductory Certificate in ICT offers knowledge in basic skills as well as knowledge in the fundamentals of computer systems and programming skills. The programme offers learners the necessary knowledge about the basic components that make up a computer system by being able to distinguish the different parts of a computer system, as well as learn about the software design phases and how to install hardware. Skills will be developed in how to design simple algorithms and simple computer program.

Course Description (Malti)

L-industrija tal-ICT hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi biex ilaħħqu matteknoloġiji tal-computing li qed jevolvu b’mod kostanti. Il-persuni tal-IT joffru appoġġ f’dawn it-teknoloġiji u jgħinu lil speċjalisti oħra tal-IT fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum. L-Introductory Certificate in ICT joffri għarfien firrigward tal-ħiliet bażiċi u tal-elementi fundamentali ta’ sistemi tal-kompjuter u tal-ħiliet tal-ipprogrammar. Il-programm joffri lill-istudenti l-għarfien neċessarju dwar ilkomponenti bażiċi li jiffurmaw is-sistema tal-kompjuter, b’tali mod li jkunu jistgħu jiddistingwu bejn il-partijiet differenti ta’ sistema tal-kompjuter, kif ukoll jitgħallmu dwar il-fażijiet tad-disinn tassoftwer u kif jinstallaw il-ħardwer. Jiġu żviluppati ħiliet fid-disinn ta’ algoritmi sempliċi u ta’ programmi sempliċi talkompjuter.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here