Gozo Campus

Foundation Certificate in Engineering Skills

GZ2-01-19G

Course details

This course exposes learners to a number of diverse engineering disciplines and trades. It comprises vocational study units covering basic Electrical Installation and Electronics, Mechanical Engineering, Welding and Fabrication and Woodwork. The programme includes elements of vocational theory and practice that will help learners acquire the knowledge, skills and competences in these vocational areas and form a clear idea of the nature of diverse vocational options that they can pursue at higher levels. Learners will gain experience in the use of tools, materials and engineering processes. This programme also enables learners to improve their key skills which will be embedded in the vocational content.

Studenti li jagħżlu li jsegwu dan il-kors, ikollhom l-oportunita li jimirħu f’għadd sabiħ ta’ dixxiplini fis-snajja u l-inġinerija. Fost dawn insibu l-Istallazjoni Elettrika, Inġinerija Mekkanika, xogħol fl-injam u l-bqija. Il-kors iżewweġ elementi ta’ teorija u prattika li jgħinu lill-istudenti jseddqu l-għarfien , il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom. B’hekk ikollhom idea iktar ċara dwar l-għażliet vokazzjonali li jistgħu jispeċjalizzaw fihom hekk kif jissuktaw bit-taħriġ
tagħhom f’livelli ogħla. L-istudenti jitħarrġu fl-użu talgħodda, materjali u proċessi varji fl-inġinerija. Huma jkollhom l-opportunita` li jsaħħu l-ħiliet bażiċi tagħhom fl-ambjenti vokazzjonali.

Level 2

1 Year full-time

Finished Compulsory Education
or
MCAST Introductory Certificate

Initial Assessment Tests (as may be applicable)


Career opportunities