Learning Support Unit

Skills Kits

FC1-01-19

Course details

This course of studies gives the learners the opportunity to study at their own pace and explore different vocational areas. It is made up of a number of bite-sized courses ranging from vocational areas to personal skills and employability skills. Learners can choose the number and combination of Skills Kits they would like to study creating their own programme of studies.
The Skills Kits include topics such as Hairdressing, Beauty and Developing Mobile Apps. Learners who successfully complete a Skills Kit are awarded a certificate. Learners who successfully complete 30 Skills Kits are awarded the MCAST Introductory Skills Certificate.

Dan il-programm huwa maħsub għal studenti li jippreferu jistudjaw bil-pass tagħhom u jesploraw oqsma vokazzjonali differenti. Il-kors jikkonsisti f’numru ta’ Skills Kits (numru żgħir ta’ lezzjonijiet dwar kull waħda minn ħafna ħiliet differenti). L-iSkills Kits ikopru diversi oqsma vokazzjonali kif ukoll ħiliet personali u ħiliet għall-impieg. Il-programm joffri lill-istudenti l-possibilità li jiddeċiedu huma n-numru ta’ Skills Kits li jridu jistudjaw fuq perjodu ta’ żmien. Huma jkollhom ukoll l-opportunità li jagħżlu t-taħlita tagħhom ta’ Skills Kits li jixtiequ jirreġistraw għalihom. L-iSkills Kits jinkludu diversi suġġetti bħal hairdressing, is-sbuħija, web design bażiku, il-kura tal-oħrajn, il-kura tal-annimali, sport, l-istallazzjoni ta’ apparat ta’ vultaġġ baxx, kulturi, u suġġetti oħrajn. L-istudenti jingħataw ċertifikat għal kull Skills Kit li jtemmu b’suċċess. Barra minn hekk, studenti li jtemmu b’suċċess 30 Skills Kit jakkwistaw l-MCAST Introductory Skills Certificate

Level 1

Depends on the number of Skills Kits applicants choose to take. The maximum number of Skills Kits that can be taken per academic year is thirty.

Finished Compulsory Education

An interview and / or Initial Assessment Tests (as may be applicable)


Career opportunities