Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering

Course Code: ET5-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The aim of this course is to provide learners with the competence required to be able to join the Bachelor of Engineering programme through the enhancement of knowledge, skills and competences in mathematics and physics. The programme also includes study-units in electrical engineering, mechanical engineering, materials science and programming through sound theoretical and extensive hands-on approaches. This programme can also act as an exit point at MQF Level 5 for Advanced Diploma graduates, thus enabling successful candidates to achieve middle management engineering positions.

Course Description (Malti)

L-għan ta’ dan il-kors huwa li jgħaddi lill-istudenti l-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jidħlu għall-programm tal-Baċellerat tal-Inġinerija billi jgħinhom jiżviluppaw iktar l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom fil-matematika u l-fiżika. Dan il-programm jinkludi wkoll study-units fl-inġinerija elettrika, l-inġinerija mekkanika, ix-xjenza tal-materjali u l-programmazzjoni. It-tagħlim ikun b’saħħtu fit-teorija u estensiv filprattika. Dan il-kors iservi wkoll bħala ċertikazzjoni fil-Livell 5 tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki għal dawk l-istudenti li jkunu lestew Diploma Avvanzata u b’hekk jagħtihom l-opportunità li jsibu impjieg fil-middle management fl-oqsma tal-inġinerija.

Mode

Entry Requirements

MCAST MQF Level 4 qualification in the field of Electrical and Electronics Engineering, Mechanical, Aviation or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Levels: Physics, Mathematics (Pure or Applied)

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here