Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Foundation Certificate in Engineering

ET2-02-19

Course details

This course is designed to provide an opportunity to prospective learners in possession of the Secondary School Certificate and Profile (SSC&P) to follow a structured programme of study in Engineering. The programme includes a significant amount of hands-on practice, project based learning and industry related activities that will help learners form a clear idea of the nature of the engineering trade or vocation they intend to follow.
This one-year Level 2 programme provides a broad introduction to basic theoretical concepts and practical skills in Mechanical, Electrical and Electronics suitable for those learners intending to start and further their studies in Engineering. Key skills subjects also form an integral part of this programme, giving learners the opportunity to nurture their competences in key areas: English, Maltese, Mathematics, Science, Information Technology and Individual and Social Responsibility.
Dan il-kors huwa mfassal biex jipprovdi lill-istudenti prospettivi b’Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P), l-opportunità li jsegwu programm strutturat ta’ studju fl-Inġinerija. Il-programm jinkludi ammont sinifikanti ta’ prattika diretta, tagħlim ibbażat fuq proġett u attivitajiet relatati mal-industrija, li jgħinu lill-istudenti jiffurmaw idea ċara tan-natura tas-sengħa jew tal-vokazzjoni fil-qasam tal-inġinerija li jixtiequ jsegwu.
Dan il-programm ta’ sena f’Livell 2 jipprovdi introduzzjoni wiesgħa għall-kunċetti teoretiċi bażiċi u l-ħiliet prattiċi fl-Inġinerija Mekkanika, Elettrika u Elettronika, xierqa għal dawk l-istudenti li għandhom l-intenzjoni li jibdew u jkomplu l-istudji tagħhom fl-Inġinerija. Is-suġġetti ta’ ħiliet ewlenin jiffurmaw ukoll parti integrali minn dan il-programm, u jagħtu lill-istudenti l-opportunità li jrawmu l-kompetenzi tagħhom f’oqsma ewlenin: l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, ix-Xjenza, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
Level 2
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download Course Outline

Finished Compulsory Education
or
MCAST Introductory Certificate
Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career opportunities