Bachelor of Science (Honours) in Biomedical Engineering

Course Code: EE6-A1-20

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

The objective of this degree programme is that of developing professionals who have strong practical competences backed by solid underpinning knowledge related to the biomedical engineering sector. The programme includes a number of core modules which are common with other Electrical and Electronics degrees such as Analogue and Digital Electronics, Automation and Control, and Mathematics. Furthermore, the course deals with specific modules within the Biomedical field including Biomedical Instrumentation, Biomedical Devices, Biomedical Materials and Design for Medical Instrumentation. Studyunits such as Human Biology, and Gait Analysis and Human Movement give an insight on human anatomy and movement of joints for human mechanics.

Course Description (Malti)

L-għan ta’ dan ilprogramm, li jwassal għal baċellerat, huwa li jiġu żviluppati professjonisti li għandhom kompetenzi prattiċi qawwija, imsaħħa minn għarfien bażiku sod relatat mas-settur talinġinerija bijomedika. Il-programm jinkludi numru ta’ unitajiet ewlenin, li jiġu mgħallma fi programmi oħra ta’ baċellerat fl-Elettriku u l-Elettronika, l-Elettronika Analoga u Diġitali, lAwtomatizzazzjoni u lKontroll, u l-Matematika. Barra minn hekk, il-kors jittratta unitajiet speċifiċi fi ħdan il-qasam Bijomediku, inklużi lIstrumentalizzazzjoni Bijomedika, l-Apparat Bijomediku, il-Materjali Bijomediċi u d-Disinn għall-Istrumentalizzazzjoni Medika. L-unitajiet ta’ studju, bħall-Bijoloġija Umana u l-Analiżi talMixi u l-Moviment talBniedem, jagħtu viżjoni dwar l-anatomija umana u l-moviment tal-ġogi fil-mekkanika talbniedem

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Industrial Electronics or MCAST Advanced Diploma in Electrical Systems or MCAST Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Levels: Physics, Mathematics (Pure or Applied)

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Biomedical engineering manager, Medical equipment operations engineer