Bachelor of Engineering (Honours) in Electronics and Control Engineering

Course Code: EE6-06-19

Course Duration: 4 Years Full-time

Course Description (English)

The aim of this degree is to develop professional engineers who are both academically prepared and practically trained to satisfy the requirements of local industry. Moreover, graduates from this course will be suitably prepared to embark on careers or further their studies. Control engineering is, from many perspectives, at the peak of the various engineering disciplines. Indeed, many engineering problems involve the processing of information of some form in order to control some system or variable within a more complex system. Giving learners a good preparation in control engineering increases their attractiveness to industry

Course Description (Malti)

L-għan ta’ din id-degree huwa li jiġu żviluppati inġiniera professjonali li jitħejjew b’mod akkademiku, kif ukoll jitħarrġu b’mod prattiku, biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-industrija lokali. Barra minn hekk, dawk li jiggradwaw minn dan il-kors jitħejjew b’mod xieraq biex jibdew karriera jew ikomplu bl-istudji tagħhom. L-inġinerija tal-kontroll tinsab, minn ħafna perspettivi, fil-quċċata tad-diversi dixxiplini talinġinerija. Fil-fatt, ħafna problemi tal-inġinerija jinvolvu xi tip ta’ pproċessar ta’ informazzjoni sabiex tiġi kkontrollata xi sistema jew element varjabbli fi ħdan sistema aktar kumplessa. L-istudenti li jkollhom taħriġ tajjeb fl-inġinerija tal-kontroll huma mfittxija sew mill-industrija.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Industrial Electronics or MCAST Advanced Diploma in Electrical Systems or MCAST Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Levels: Physics, Mathematics (Pure or Applied) Applicants need to obtain an average Grade C or better across their A-Levels in Mathematics and Physics (such as Grades C, C; Grades B, D; Grades A, E), or a related MCAST Advanced Diploma (with an overall mark of 60% or higher).

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Design engineer, Electronics engineer, Electrical engineer

Programme Details

Download Programme Specification here