Institute of Engineering and Transport – Electrical & Electronics Engineering

Bachelor of Engineering (Honours) in Electronics and Control Engineering

EE6-06-19

Course details

The aim of this degree is to develop professional engineers who are both academically prepared and practically trained to satisfy the requirements of local industry. Moreover, graduates from this course will be suitably prepared to embark on careers or further their studies.
Control engineering is, from many perspectives, at the peak of the various engineering disciplines. Indeed, many engineering problems involve the processing of information of some form in order to control some system or variable within a more complex system. Giving learners a good preparation in control engineering increases their attractiveness to industry.
L-għan ta’ din id-degree huwa li jiġu żviluppati inġiniera professjonali li jitħejjew b’mod akkademiku, kif ukoll jitħarrġu b’mod prattiku biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-industrija lokali. Barra minn hekk, dawk li jiggradwaw minn dan il-kors jitħejjew b’mod xieraq biex jibdew karriera jew ikomplu bl-istudji tagħhom.
L-inġinerija tal-kontroll tinsab, minn ħafna perspettivi, fil-quċċata tad-diversi dixxiplini tal-inġinerija. Fil-fatt, ħafna problemi tal-inġinerija jinvolvu xi tip ta’ pproċessar tal-informazzjoni sabiex tiġi kkontrollata xi sistema jew varjabbli fi ħdan sistema aktar kumplessa.
L-istudenti li jkollhom taħriġ tajjeb fl-inġinerija tal-kontroll jkunu mfittxija sew mill-industrija.
Level 6
4 years full-time
Internship

icon-arrow-circle-down Download Course Outline

MCAST MQF Level 4 qualification in the field of Electrical and Electronics Engineering
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics and Mathematics (Pure or Applied)Applicants need to obtain an average Grade C or better across their A-Levels in Mathematics and Physics (such as Grades C,C; Grades B,D; Grades A,E) or a related MCAST Advanced Diploma (an overall mark of 60% or higher)

Career opportunities