Institute of Engineering and Transport – Electrical & Electronics Engineering

Bachelor of Science (Honours) in Biomedical Engineering

EE6-01-19

Course details

The objective of this degree programme is that of developing professionals who have strong practical competences backed by solid underpinning knowledge related to the biomedical engineering sector. The programme includes a number of core modules which are common with other Electrical & Electronics Degrees such as Analogue and Digital Electronics, Automation and Control, and Mathematics.
Furthermore, the course deals with specific modules within the Biomedical field including Biomedical Instrumentation, Biomedical Devices, Biomedical Materials and Design for Medical Instrumentation.
Study-Units such as Human Biology, and Gait Analysis and Human Movement give an insight on human anatomy and movement of joints for human mechanics.
L-għan ta’ dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa li jiġu żviluppati professjonisti li għandhom kompetenzi prattiċi qawwija, imsaħħa minn għarfien bażiku sod relatat mas-settur tal-inġinerija bijomedika. Il-programm jinkludi numru ta’ unitajiet ewlenin, li jiġu mgħallma fi Programmi oħra tal-Elettriku u l-Elettronika li jwasslu għal Baċellerat, bħall-Elettronika Analoga u Diġitali, l-Awtomizzazzjoni u l-Kontroll, u l-Matematika.
Barra minn hekk, il-kors jittratta unitajiet speċifiċi fi ħdan il-qasam Bijomediku, inklużi l-Istrumentalizzazzjoni Bijomedika, l-Apparat Bijomediku, il-Materjali Bijomediċi u d-Disinn għall-Istrumentalizzazzjoni Medika.
L-Unitajiet ta’ Studju, bħall-Bijoloġija Umana u l-Analiżi tal-Mixi u l-Moviment tal-Bniedem, jagħtu viżjoni dwar l-anatomija umana u l-ġogi għall-mekkanika tal-bniedem.
Level 6
3 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST MQF Level 4 qualification in the field of Electrical and Electronics Engineering
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics and Mathematics (Pure or Applied)


Career opportunities