Institute of Engineering and Transport

Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering

EE5-01-21

60 ECTS

Course details

The aim of this course is to provide learners with the competence required to be able to join the Bachelor of Engineering programme through the enhancement of knowledge, skills and competences in mathematics and physics. The programme also includes study-units in electrical engineering, mechanical engineering, materials science and programming through sound theoretical and extensive hands-on approaches. This programme can also act as an exit point at MQF Level 5 for Advanced Diploma graduates, thus enabling successful candidates to achieve middle management engineering positions.
L-għan ta’ dan il-kors huwa li jgħaddi lill-istudenti l-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jidħlu għall-programm tal-Baċellerat tal-Inġinerija billi jgħinhom jiżviluppaw iktar l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom fil-matematika u l-fiżika. Dan il-programm jinkludi wkoll unitajiet ta’ studju fl-inġinerija elettrika, l-inġinerija mekkanika, ix-xjenza tal-materjali u l-programmazzjoni. It-tagħlim ikun b’saħħtu fit-teorija u estensiv fil-prattika. Dan il-kors iservi wkoll bħala ċertikazzjoni fil-Livell 5 tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki għal dawk l-istudenti li jkunu lestew Diploma Avvanzata u b’hekk jagħtihom l-opportunità li jsibu impjieg fil-middle management fl-oqsma tal-inġinerija.
MQF Level 5
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST MQF Level 4 qualification from the Institute of Engineering of Transport or Institute of ICT or Institute of Applied Sciences
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Levels: Physics, Mathematics (Pure or Applied)
or
An EASA Part-66 Licence B1.1 or Licence B2