Gozo Campus

Advanced Diploma in Electrical Systems

EE4-A2-21G

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This course is intended for learners who wish to embark on a career as technicians in electrical power systems (domestic and industrial sectors). The course includes requirements as set by the Regulator for Energy and Water Services (REWS) for Electrical Wireman’s Authorisation A and Authorisation B. This ensures a solid technical competence and understanding of the regulations and health and safety requirements governing the electrical installation industry. This course contains modules related to Photovoltaic Systems, Building Services Engineering and Electronic Control Systems that give candidates a solid grounding in the engineering involved in the building services industry. Candidates will also receive exposure to Mechanical Workshop Practice. Apart from preparing students to work as technicians, the course design also prepares graduands for further studies at Degree level.
Dan il-kors huwa maħsub għall-istudenti li jixtiequ jibdew karriera bħala teknixins fis-sistemi tal-enerġija elettrika, kemm għas-settur domestiku kif ukoll għal dak industrijali. Il-kors ġie mfassal biex jinkludi r-rekwiżiti kif stabbiliti mir-Regolatur tas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) għall-Awtorizzazzjoni A u l-Awtorizzazzjoni B ta’ Persuni li Jgħaddu l-Wajers tal-Elettriku. Dan jipprovdi lill-kandidati kompetenza teknika soda u fehim tar-regolamenti u tar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà li jirregolaw l-industrija tal-installazzjoni tal-elettriku. Dan il-kors jinkludi wkoll unitajiet ta’ studju relatati ma’ Sistemi Fotovoltajċi, Sistemi tal-Inġinerija tas-Servizzi tal-Bini u Sistemi tal-Kontroll Elettroniku, li jipprovdu lill-istudenti bażi soda għall-inġinerija involuta fl-industrija tas-servizzi tal-bini. Il-kandidati jwettqu wkoll prattika f’Workshop Mekkaniku, għal programm ta’ taħriġ aktar ħolistiku. Minbarra li jħejji lill-istudenti biex isiru teknixins tajbin, id-disinn tal-kors iħejjihom ukoll biex ikomplu l-istudji tagħhom sal-livell ta’ baċellerat.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in ICT or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or MCAST Diploma in Welding and Fabrication or MCAST Diploma in Automotive Repair (Body and Paint) or MCAST Diploma in Light Vehicle Servicing or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics.
A medical certificate testing Colour Blindness is a necessary requirement for the course.
Career Pathways: Electrician, Electrical technician (plant).