Advanced Diploma in Electrical Systems

Course Code: EE4-A2-18G

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This course is intended for learners who wish to embark on a career as technicians in electrical power systems (domestic and industrial sectors). The course includes requirements as set by the Regulator for Energy and Water Services (REWS) for Electrical Wireman’s Authorisation A and Authorisation B. This ensures a solid technical competence and understanding of the regulations and health and safety requirements governing the electrical installation industry. This course contains modules related to Photovoltaic Systems, Building Services Engineering and Electronic Control Systems that give candidates a solid grounding in the engineering involved in the building services industry. Candidates will also receive exposure to Mechanical Workshop Practice. Apart from preparing students to work as technicians, the course design also prepares graduands for further studies at Degree level.

Course Description (Malti)

Dan il-kors huwa maħsub għall-istudenti li jixtiequ jibdew karriera bħala teknixins fis-sistemi talenerġija elettrika, kemm għas-settur domestiku kif ukoll għal dak industrijali. Il-kors ġie mfassal biex jinkludi r-rekwiżiti kif stabbiliti mir-Regolatur tas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) għallAwtorizzazzjoni A u l-Awtorizzazzjoni B ta’ Persuni li Jgħaddu l-Wajers tal-Elettriku. Dan jipprovdi lill-kandidati kompetenza teknika soda u fehim tar-regolamenti u tar-rekwiżiti tassaħħa u s-sigurtà li jirregolaw l-industrija talinstallazzjoni tal-elettriku. Dan il-kors jinkludi wkoll unitajiet ta’ studju relatati ma’ Sistemi Fotovoltajċi, Sistemi tal-Inġinerija tasServizzi tal-Bini u Sistemi tal-Kontroll Elettroniku, li jipprovdu lill-istudenti bażi soda għall-inġinerija involuta fl-industrija tasservizzi tal-bini. Il-kandidati jwettqu wkoll prattika f’Workshop Mekkaniku, għal programm ta’ taħriġ aktar ħolistiku. Minbarra li jħejji lill-istudenti biex isiru teknixins tajbin, id-disinn tal-kors iħejjihom ukoll biex ikomplu l-istudji tagħhom sal-livell ta’ baċellerat.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in ICT or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or MCAST Diploma in Welding and Fabrication or MCAST Diploma in Automotive Repair (Body and Paint) or MCAST Diploma in Light Vehicle Servicing or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

Other Entry Requirements

A medical certificate testing Colour Blindness is a necessary requirement for the course.

Career Opportunities

Electrician, Electrical technician (plant)