Advanced Diploma in Industrial Electronics with specialisation options in:
Computer Technology, Biomedical Technology,
Telecommunications Technology, Control Technology, Electrical
Power Technology, Domestic Installations or Electronic Circuit
Manufacturing

Course Code: EE4-A1-18

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This course gives a good grounding in electronics including different aspects through class-based delivery and hands-on practical workshops and projects. Learners are introduced to the creation of electronic systems in diverse fields, such as industrial electronics, transportation, computer engineering, communications and biomedical engineering. In the first and second year of the course one will cover the core aspects of electronics engineering while in the final year learners will be required to select elective modules from: Computer Technology, Biomedical Technology, Telecommunications Technology, Control Technology, Electrical Power Technology, Domestic Installations and Electronic Circuit Manufacturing. Availability of particular electives will be subject to a minimum number of applications.

Course Description (Malti)

Dan il-kors jipprovdi bażi tajba fl-elettronika fejn l-istudent jiġi espost għall-aspetti differenti permezz ta’ lezzjonijiet fil-klassi, kif ukoll prattika fil-workshops u fuq proġetti li jinvolvu xogħol prattiku. L-istudenti huma introdotti għall-ħolqien ta’ sistemi elettroniċi f’diversi oqsma, bħallelettronika industrijali, it-trasportazzjoni, l-inġinerija tal-kompjuters, il-komunikazzjoni u l-inġinerija bijomedika. Matul l-ewwel u t-tieni sena tal-kors, l-istudenti se jiltagħu mal-aspetti ewlenin tal-inġinerija tal-elettronika, filwaqt li fl-aħħar sena se jkunu meħtieġa jagħżlu mill-unitajiet li ġejjin: it-Teknoloġija talKompjuter, it-Teknoloġija Bijomedika, it-Teknoloġija tat-Telekomunikazzjoni, it-Teknoloġija talKontroll, it-Teknoloġija tal-Enerġija Elettrika, l-Installazzjonijiet Domestiċi u l-Manifattura taċ-Ċirkwit Elettroniku. Id-disponibbiltà ta’ ċerti suġġetti tiddependi fuq numru minimu ta’ studenti.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in ICT or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning or MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or MCAST Diploma in Welding and Fabrication or MCAST Diploma in Automotive Repair (Body and Paint) or MCAST Diploma in Light Vehicle Servicing or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

Other Entry Requirements

A medical certificate testing Colour Blindness is recommended for this course.

Career Opportunities

Electronics technician