Institute of Engineering and Transport – Electrical & Electronics Engineering

Advanced Diploma in Industrial Electronics

EE4-A1-18

Course details

The course is intended for candidates who wish to embark on a career as technicians in the field of electronics engineering which is one of the cutting edge fields at the forefront of the world´s technological advancements.
This area is currently in very high demand by industry and job opportunities in this sector are available in ever growing numbers.
This course is designed to give a good grounding in electronics where the learner is exposed to the different aspects through class-based delivery and extensive hands-on practical workshops and projects.
Learners are introduced to the creation of electronic systems in diverse fields, such as industrial electronics, transportation, computer engineering, communications and biomedical engineering.
In the first and second year of the course one will cover the core aspects of electronics engineering while in the final year, learners will be required to select elective modules from Computer technology, Biomedical Technology, Telecommunications Technology, Control Technology, Electrical Power Technology, Domestic Installations and Electronic Circuit Manufacturing. Availability of particular electives will be subject to a minimum number of
applications.
Learners will also have the opportunity to develop, design and build a cutting edge practical electronics project during the final year.

Il-kors huwa maħsub għal kandidati li jixtiequ jibdew karriera bħala teknixins fil-qasam tal-inġinerija tal-elettronika, li huwa wieħed mill-oqsma innovattivi fuq quddiem nett tal-avvanzi teknoloġiċi tad-dinja.
Bħalissa hemm domanda kbira ħafna fl-industrija għal teknixins mħarrġa f’din il-linja u l-opportunitajiet ta’ impjieg f’dan is-settur kulma jmur qed jiżdiedu.
Dan il-kors huwa mfassal biex jipprovdi bażi tajba għall-elettronika fejn l-istudent jiġi espost għall-aspetti differenti permezz ta’ lezzjonijiet fil-klassi, kif ukoll workshops u proġetti li jinvolvu ammont kbir ta’ xogħol prattiku dirett.
L-istudenti huma introdotti għall-ħolqien ta’ sistemi elettroniċi f’diversi oqsma, bħall-elettronika industrijali, it-trasportazzjoni, l-inġinerija tal-kompjuters, il-komunikazzjoni u l-inġinerija bijomedika.
Matul l-ewwel u t-tieni sena tal-kors, l-istudent se jiltaqa’ mal-aspetti ewlenin tal-inġinerija tal-elettronika, filwaqt li fl-aħħar sena, l-istudenti se jkunu meħtieġa jagħżlu mill-unitajiet li ġejjin: it-Teknoloġija tal-Kompjuter, it-Teknoloġija Bijomedika, it-Teknoloġija tat-Telekomunikazzjoni, it-Teknoloġija tal-Kontroll, it-Teknoloġija tal-Enerġija Elettrika, l-Installazzjonijiet Domestiċi u l-Manifattura taċ-Ċirkwit Elettroniku. Id-disponibbiltà ta’ ċerti unitajiet tkun soġġetta għal numru minimu ta’ applikazzjonijiet.
L-istudenti jkollhom l-opportunità wkoll li jiżviluppaw, jiddisinjaw u jibnu proġett elettroniku prattiku innovattiv matul l-aħħar sena tal-kors tagħhom.

Level 4

3 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
MCAST Diploma in Electrical Installations
or
MCAST Diploma in ICT
or
MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air Conditioning
or
MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical)
or
MCAST Diploma in Welding and Fabrication
or
MCAST Diploma in Automotive Repair (Body and Paint)
or
MCAST Diploma in Automotive Maintenance and Repair
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Aircraft Maintenance
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory:
One subject from Mathematics or Physics
and
One subject from Engineering Technology, Design & Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

A medical certificate testing colour blindness is recommended for this course.


Career opportunities

Electronics technician