Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Robotics, Drone Technology, Automation and Artificial Intelligence

EE4-01-21

120 ECVET

Course details

This course presents learners with introductory knowledge about artificial intelligence and machine-learning techniques, followed by automation systems, robots, and drone functionality. Learners will have the opportunity to use various AI hardware and software tools to control a range of input and output devices, apply various forms of signal conditioning, use embedded systems and apply communication standards. Through practical experiments, this course is structured in a way that supports learners in understanding the operational characteristics and concepts of drones, automation and robotic systems. Additionally, students are guided to develop the skills required to design, install, troubleshoot, maintain and programme such systems
Dan il-kors jipprovdi lill-istudenti għarfien introduttorju dwar it-teknika tal-intelliġenza artifiċjali u magni intelliġenti, kif ukoll dwar sistemi ta’ awtomatizzazzjoni, robots u l-użu ta’ drones. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jużaw apparat u software ta’ Intelliġenza Artifiċjali biex jikkontrollaw għażla ta’ input u output devices, japplikaw diversi tipi ta’ signal conditioning, jużaw embedded systems u japplikaw standards ta’ komunikazzjoni. Dan il-kors huwa mqassam b’tali mod li, permezz ta’ esperimenti prattiċi, jgħin lill-istudenti jifhmu l-karatteristiċi operazzjonali u l-kunċetti tad-drones, l-awtomatizzazzjoni u s-sistemi robotiċi. Barra minn hekk, l-istudenti jiġu megħjuna jiżviluppaw dawk il-ħiliet meħtieġa biex jiddisinjaw, jistallaw, jidentifikaw il-problemi, jagħmlu l-maintenance u jipprogrammaw sistemi bħal dawn.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Level 3 Diploma in the fields of Engineering, Science or ICT or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Mathematics or Physics
Career Pathways: Automation technician, Artificial intelligence technician, Autonomous vehicle technician

Course Outline