Institute of Engineering and Transport – Electrical & Electronics Engineering

Diploma in Engineering (Electronics)

EE3-A2-19

Course details

This programme is intended for learners who are interested to start a career in the field of electronics. It would enable learners to further their studies at higher levels and subsequently find employment in the field of electronics. The programme consists of twelve modules, out of which six are vocational while the other six address the vocational hands on training.
Vocational modules focus on functions of electronic components, electronic circuit design, operation of electronic systems, installation and configuration of PC hardware and software, interpreting engineering information and working safely and effectively in the workplace.
The key skills modules provide an opportunity for learners to gain adequate skills in Maltese, English, Mathematics, Information Technology, and Science and Technology.
Furthermore, learners will receive guidance in their personal development.

Dan il-programm huwa maħsub għall-istudenti li huma interessati li jibdew karriera fil-qasam tal-elettronika. Dan jippermetti lill-istudenti jkomplu jistudjaw f’livelli ogħla, biex eventwalment isibu impjieg fil-qasam tal-elettronika. Il-programm jikkonsisti fi tnax-il unità, li minnhom sitta huma vokazzjonali filwaqt li s-sitta l-oħra jindirizzaw it-taħriġ prattiku vokazzjonali.
L-unitajiet vokazzjonali jiffokaw fuq funzjonijiet ta’ komponenti elettroniċi, id-disinn taċ-ċirkwit elettroniku, l-operat ta’ sistemi elettroniċi, l-installazzjoni u l-konfigurazzjoni ta’ ħardwer u softwer tal-PC, l-interpretazzjoni tal-informazzjoni tal-inġinerija u l-ħidma b’mod sikur u effettiv fuq il-post tax-xogħol.
L-unitajiet tal-ħiliet ewlenin jipprovdu lill-istudenti l-opportunità li jiksbu ħiliet adegwati fil-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni, u x-Xjenza u t-Teknoloġija.
Barra minn hekk, l-istudenti jirċievu gwida fl-iżvilupp personali tagħhom.

Level 3

1 year on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics or Physics or Engineering Technology

A medical certificate testing colour blindness is recommended for this course.


Career opportunities