Gozo Campus

Diploma in Electrical Installations

EE3-A1-19G

Course details

This programme is the first stage for a learner who is interested in a career in electrical systems such as that of an Electrician within the construction industry. It contributes towards an understanding of the relevant theory and allows learners to develop the practical skills required in this field. The programme consists of twelve modules, out of which six are vocational related and the rest are key skills related.
Vocational modules focus on the basics of wiring electrical installation circuits using different cables and containment, electrical installation regulations, and health and safety requirements governing electrical installation processes. The rest of the modules provide an opportunity for learners to have adequate skills in Maltese, English, Mathematics, Information Technology and Science and Technology.
Furthermore, learners will receive guidance in their personal development.

Dan il-programm huwa l-ewwel stadju għal student li huwa interessat f’karriera f’sistemi elettriċi, bħal dik ta’ Elektrixin fl-industrija tal-kostruzzjoni. Dan jikkontribwixxi għal fehim tat-teorija rilevanti u jippermetti lill-istudenti jiżviluppaw il-ħiliet prattiċi meħtieġa f’dan il-qasam. Il-programm jikkonsisti fi tnax-il unità, li minnhom sitta huma vokazzjonali u l-oħrajn huma relatati mal-ħiliet ewlenin.
L-unitajiet vokazzjonali jiffokaw fuq l-elementi bażiċi biex wieħed jgħaddi wajers biex jinstalla ċirkwiti tal-elettriku permezz ta’ kejbils differenti u containment, fuq ir-regolamenti dwar l-installazzjoni tal-elettriku, u fuq ir-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza li jirregolaw il-proċessi tal-installazzjoni tal-elettriku. Il-bqija tal-unitajiet jipprovdu lill-istudenti l-opportunità li jkollhom ħiliet adegwati fil-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u x-Xjenza u t-Teknoloġija.
Barra minn hekk, l-istudenti jirċievu gwida fl-iżvilupp personali tagħhom.

Level 3

1 year on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics or Physics or Engineering Technology

A medical certificate testing colour blindness is a necessary requirement for the course.


Career opportunities