Masters

Master of Science in Exercise and Sports Science

CS7-10-21

90 ECTS

Course details

Blended
The Master of Science in Exercise and Sports Science presents a multidisciplinary focus on helping students understand the relationship between health and human performance. As an academic programme, this Master of Science will introduce translational research and provide essential foundations from the bases of physiology, biomechanics, motor behaviour, and psychology. Using the social ecological approach to addressing the needs for health and human performance for the workforce in Malta, the programme recognizes societal needs, introduces evidence-based strategies for intervention, and evaluates the impact of these services on health outcomes and productivity.

Exit Strategy :
Post-Graduate Certificate in Exercise and Sports Science (30 Credits)
Post- Graduate Diploma in Exercise and Sports Science (60 Credits)
Full Master in Exercise and Sports Science (90 Credits)

Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)

Il-Master of Science in Exercise and Sport Science jiffoka fuq dixxiplini differenti biex jgħin lill-istudenti jifhmu r-relazzjoni bejn is-saħħa u l-prestazzjoni umana. Bħala programm akkademiku, dan il-Master of Science jintroduċi lill-istudenti għar-riċerka traslazzjonali u jipprovdi bażi essenzjali mil-lat tal-fiżjoloġija, il-bijomekkanika, il-movimenti tal-bniedem u l-psikoloġija. Bl-adozzjoni tal-approċċ ekoloġiku soċjali biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet għas-saħħa tal-ħaddiema f’Malta u l-prestazzjoni tagħhom, il-programm jirrikonoxxi l-bżonnijiet tas-soċjetà, jintroduċi strateġiji ta’ intervent ibbażati fuq l-evidenza, u jevalwa l-impatt ta’ dawn isservizzi fuq is-saħħa u l-produttività.
MQF Level 7
5 Semesters
Entry Requirements: Relevant degree
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Course Outline