Gozo Campus

Bachelor of Arts (Honours) in Inclusive Education

CS6-03-21G

180 ECTS

Course details

Work Placement
This programme of study focuses on how educational institutions in general, and the classroom settings specifically, can become more inclusive to cater for different individual needs. During the three-year duration of the programme, the undergraduates tackle a variety of study-units aimed at identifying what barriers exist which may be preventing some students from accessing quality education. Furthermore, the study-units also explore innovative techniques on how these barriers can be overcome so that all students feel valued during compulsory schooling years, and possibly beyond. This course comprises a strong practical component and includes internship opportunities aimed at developing a mindset of promoting inclusive communities that celebrate diversity and cater for the diverse needs of different groups of students.

NOTE:
The first two years of this course are offered at the Gozo Campus while the final year is held at the MCAST Main Campus in Paola, Malta.

Dan il-programm ta’ studju jiffoka fuq kif l-istituzzjonijiet edukattivi b’mod ġenerali, u l-ambjenti tal-klassi b’mod speċifiku, jistgħu jsiru aktar inklużivi biex jilħqu ħtiġijiet individwali differenti. Matul it-tliet snin tal-programm, l-istudenti tal-baċellerat jittrattaw varjetà ta’ unitajiet ta’ studju, bil-għan li jiġu identifikati liema ostakoli jistgħu jkunu qegħdin ma jħallux lill-istudenti kollha jkollhom aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità. Barra minn hekk, l-unitajiet ta’ studju jesploraw ukoll tekniki innovattivi dwar kif jistgħu jingħelbu dawn l-ostakoli sabiex l-istudenti kollha jħossuhom stmati matul is-snin tal-edukazzjoni obbligatorja, u possibilment ukoll fis-snin ta’ wara. Dan il-kors jinkludi komponent prattiku b’saħħtu, u jinkludi opportunitajiet ta’ internship immirati lejn l-iżvilupp ta’ mentalità li tippromwovi l-promozzjoni ta’ komunitajiet inklużivi li jiċċelebraw id-diversità.

NOTA:
L-ewwel sentejn ta’ dan il-kors jiġu offruti fil-Kampus ta’ Għawdex, filwaqt li l-aħħar sena ssir fil-Kampus Ewlieni tal-MCAST f’Raħal Ġdid, Malta.

MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development or MCAST Advanced Diploma in Health and Social Care (Social Care) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes To include: at least one A-Level and one I-Level from Mathematics, English, Maltese, Philosophy, Sociology, Psychology.
Career Pathways: Learning support educator (LSE).