Bachelor of Arts (Honours) in Inclusive Education

Course Code: CS6-03-18G

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This programme of study focuses on how educational institutions in general, and the classroom settings specifically, can become more inclusive to cater for different individual needs. During the three-year duration of the programme, the undergraduates tackle a variety of study-units aimed at identifying what barriers exist which may be preventing some students from accessing quality education. Furthermore, the study-units also explore innovative techniques on how these barriers can be overcome so that all students feel valued during compulsory schooling years, and possibly beyond. This course comprises a strong practical component and includes internship opportunities aimed at developing a mindset of promoting inclusive communities that celebrate diversity and cater for the diverse needs of different groups of students.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jiffoka fuq kif l-istituzzjonijiet edukattivi, b’mod ġenerali, u l-ambjenti tal-klassi b’mod speċifiku, jistgħu jsiru aktar inklużivi biex jilħqu ħtiġijiet individwali differenti. Matul it-tliet snin talprogramm, l-istudenti tal-baċellerat jittrattaw varjetà ta’ unitajiet ta’ studju, bil-għan li jiġu identifikati liema ostakoli jistgħu jkunu qegħdin ma jħallux lill-istudenti kollha jkollhom aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità. Barra minn hekk, l-unitajiet ta’ studju jesploraw ukoll tekniki innovattivi dwar kif jistgħu jingħelbu dawn l-ostakoli sabiex l-istudenti kollha jħossuhom stmati matul is-snin tal-edukazzjoni obbligatorja, u possibilment ukoll fis-snin ta’ wara. Dan il-kors jinkludi komponent prattiku b’saħħtu, u jinkludi opportunitajiet ta’ internship immirati lejn l-iżvilupp ta’ mentalità li tippromwovi l-promozzjoni ta’ komunitajiet inklużivi li jiċċelebraw id-diversità.

Mode

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development or MCAST Advanced Diploma in Health and Social Care (Social Care) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes To include: at least one A-Level and one I-Level from Mathematics, English, Maltese, Philosophy, Sociology, Psychology

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Learning support educator (LSE)