Institute of Community Services

Bachelor of Arts (Honours) in Inclusive Education

CS6-03-18

Course details

This programme of study focuses on how educational institutions, in general, and specifically, the classroom settings can become more inclusive to cater for different individual needs.
During the three-year duration of the programme, the undergraduates tackle a variety of study-units aimed at identifying what barriers exist which may be preventing all students from accessing quality education. Furthermore, the study-units also explore innovative techniques how these barriers can be overcome so that all students during compulsory schooling years, and possibly beyond, feel valued. This course comprises a strong practical component and includes internship opportunities aimed at developing a mindset of promoting inclusive communities that celebrate diversity and cater for the diverse needs of different group of students.

Dan il-programm ta’ studji jiffoka fuq kif l-istituzzjonijiet edukattivi, b’mod ġenerali, u l-ambjenti tal-klassi, b’mod speċifiku, jistgħu jsiru aktar inklużivi biex jilħqu ħtiġijiet individwali differenti.

Matul it-tliet snin tal-programm, l-istudenti tal-baċellerat jittrattaw varjetà ta’ unitajiet ta’ studju, bil-għan li jiġu identifikati liema ostakoli jistgħu jkunu qed jipprevjenu lill-istudenti kollha milli jaċċessaw edukazzjoni ta’ kwalità. Barra minn hekk, l-unitajiet ta’ studju jesploraw ukoll tekniki innovattivi dwar kif jistgħu jiġu megħluba dawn l-ostakoli sabiex l-istudenti kollha matul is-snin ta’ edukazzjoni obbligatorja, u possibbilment lil hinn minnhom, iħossuhom stmati. Dan il-kors jinkludi komponent prattiku b’saħħtu, u jinkludi opportunitajiet ta’ internship immirati lejn l-iżvilupp ta’ mentalità tal-promozzjoni ta’ komunitajiet inklużivi li jiċċelebraw id-diversità u jindirizzaw il-ħtiġijiet differenti ta’ grupp differenti ta’ studenti.

Level 6

3 years full-time

Internship

MCAST Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development
or
MCAST Advanced Diploma in Health and Social Care (Social Care)
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes, to include at least one A-Level and one I-Level from Mathematics, English, Maltese, Philosophy, Sociology, Psychology


Career opportunities

LSE in educational settings