Bachelor of Arts (Honours) in Inclusive Education

Course Code: CS6-03-18

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This programme of studies focuses on how educational institutions in general, and the classroom settings, specifically, can become more inclusive to cater for different individual needs. The undergraduates tackle a variety of study-units aimed at identifying what barriers exist which may be preventing students from accessing quality education. Furthermore, the study-units also explore innovative techniques of how these barriers can be overcome so that all students feel valued during compulsory schooling years, and possibly beyond. This course includes internship opportunities aimed at developing a mindset of promoting inclusive communities that celebrate diversity and cater for the diverse needs of different groups of students.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jiffoka fuq kif l-istituzzjonijiet edukattivi, b’mod ġenerali, u l-ambjenti tal-klassi b’mod speċifiku, jistgħu jsiru aktar inklużivi biex jilħqu ħtiġijiet individwali differenti. L-istudenti tal-baċellerat jittrattaw varjetà ta’ unitajiet ta’ studju, bilgħan li jiġu identifikati liema ostakoli jistgħu jkunu qegħdin ma jħallux lill-istudenti jkollhom aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità. Barra minn hekk, l-unitajiet ta’ studju jesploraw ukoll teknika innovattiva dwar kif jistgħu jingħelbu dawn l-ostakoli sabiex l-istudenti kollha jħossuhom stmati matul is-snin ta’ edukazzjoni obbligatorja, u possibilment lil hinn minnhom. Dan il-kors jinkludi opportunitajiet ta’ internship immirati lejn l-iżvilupp ta’ mentalità li tippromwovi komunitajiet inklużivi li jiċċelebraw iddiversità.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development or MCAST Advanced Diploma in Health and Social Care or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes, to include at least one A-Level and one I-Level from Mathematics, English, Maltese, Philosophy, Sociology, Psychology

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Learning support educator (LSE)