Institute of Community Services

Bachelor of Science (Honours) in Sport, Exercise and Health

CS6-02-21

180 ECTS

Course details

Work Placement
This programme of study covers modules that prepare the undergraduates to work alongside medical and healthcare professionals in promoting physical activity and exercise; and are mapped to the rigorous standards upheld by various international accrediting bodies in the field. The ultimate aim will be to improve the general health of the individual and of society as a whole. Throughout the three years, this course provides learners with hands-on experience to engage in exercise, health and fitness programmes, conferences and events on and off campus, working with different sectors of the community. The undergraduates will develop the knowledge and skills required to assist clients and patients in their various health challenges, noncommunicable diseases, health conditions, injuries or disabilities. Furthermore the degree programme also aims to facilitate the pursuit of a number of distinctive sport or exercise-related Master’s (Level 7) programmes.
Dan il-programm ta’ studju jkopri unitajiet ta’ studju li jħejju lill-istudenti tal-baċellerat biex jaħdmu ma’ professjonisti mediċi u fil-kura tas-saħħa fil-promozzjoni tal-attività fiżika u l-eżerċizzju; u biex jissodisfaw l-istandards rigorużi osservati minn diversi korpi internazzjonali ta’ akkreditazzjoni fil-qasam. L-għan aħħari jkun li titjieb is-saħħa ġenerali tal-individwu u tas-soċjetà kollha. Permezz ta’ esperjenza prattika matul it-tliet snin tal-kors, l-istudenti jieħdu sehem fi sport, programmi ta’ saħħa u fitness, konferenzi u avvenimenti kemm ġewwa kif ukoll barra l-kampus, u jaħdmu ma’ setturi differenti tal-komunità. L-istudenti jiżviluppaw l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jassistu lill-klijenti u lill-pazjenti fid-diversi sfidi tas-saħħa tagħhom, bħal mard li ma jitteħidx, kundizzjonijiet ta’ saħħa, korrimenti jew diżabilità. Barra minn hekk, il-programm għandu wkoll l-għan li jiffaċilita l-aċċess għal numru ta’ programmi differenti relatati mal-isport jew mal-eżerċizzju fil-livell ta’ Master’s (Livell 7).
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Sports (Development, Coaching and Fitness) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes and SEC/O-Level pass in English Language Compulsory A or I-Level: Physics or Chemistry or Biology or Physical Education
Career Pathways: Personal trainer, Exercise for health professional, Specialist trainer, Sports activity manager, Functional sports trainer

Course Outline