Bachelor of Science (Honours) in Sport, Exercise and Health

Course Code: CS6-02-20

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This programme of studies covers modules that prepare the undergraduates to work alongside medical and healthcare professionals in promoting physical activity and exercise; and are mapped to the rigorous standards upheld by various international accrediting bodies in the field. The ultimate aim will be to improve the general health of the individual and of society as a whole. This course provides learners with hands-on experience throughout the three years, to engage in exercise, health and fitness programmes, conferences and events on and off campus working with different sectors of the community. The undergraduates will develop the knowledge and skills required to assist clients and patients in their various health challenges, noncommunicable diseases, health conditions, injuries or disabilities. Furthermore the degree programme also aims to facilitate the pursuit of a number of distinctive sport or exercise-related Master’s (Level 7) programmes.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jkopri unitajiet ta’ studju li jħejju lill-istudenti tal-baċellerat biex jaħdmu ma’ professjonisti mediċi u fil-kura tassaħħa fil-promozzjoni tal-attività fiżika u l-eżerċizzju; u jissodisfaw l-istandards rigorużi osservati minn diversi korpi internazzjonali ta’ akkreditazzjoni fil-qasam. L-għan aħħari jkun li titjieb is-saħħa ġenerali tal-individwu u tassoċjetà kollha. Permezz ta’ esperjenza prattika matul it-tliet snin tal-kors, l-istudenti jieħdu sehem fi sport, programmi ta’ saħħa u fitness, konferenzi u avvenimenti kemm ġewwa kif ukoll barra l-kampus, u jaħdmu ma’ setturi differenti talkomunità. L-istudenti jiżviluppaw l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jassistu lill-klijenti u lill-pazjenti fid-diversi sfidi tas-saħħa tagħhom, bħal mard li ma jitteħidx, kundizzjonijiet ta’ saħħa, korrimenti jew diżabilità. Barra minn hekk, il-programm għandu wkoll l-għan li jiffaċilita l-aċċess għal numru ta’ programmi differenti relatati malisport jew mal-eżerċizzju fil-livell ta’ Master’s (Livell 7).

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Sports (Development, Coaching and Fitness) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes and SEC/O-Level pass in English Language Compulsory A or I-Level: Physics or Chemistry or Biology or Physical Education

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Personal trainer, Exercise for health professional, Specialist trainer, Sports activity manager, Functional sports trainer