Institute of Community Services

Bachelor of Science (Honours) in Sport, Exercise and Health

CS6-02-17

Course details

This programme of studies assists the prospective candidates to pursue careers in a range of sports, exercise and clinical settings. The modules prepare the undergraduate to work alongside medical and healthcare professionals in promoting physical activity and exercise, and are mapped to the rigorous standards upheld by various international accrediting bodies in the field. The ultimate aim will be to improve the general health of the individual and of society as a whole.
The undergraduate will develop the knowledge and skills required to assist clients and patients with their various health challenges, non-communicable diseases, conditions, injuries or disabilities.
Furthermore the degree programme also aims to facilitate the pursuit of a number of distinctive sport or exercise-related (Level 7) Masters’ programme.

Dan il-programm ta’ studji jgħin lill-kandidati prospettivi jsegwu karrieri f’firxa ta’ ambjenti tal-isport, l-eżerċizzju u kliniċi. L-unitajiet iħejju lill-istudent tal-baċellerat biex jaħdem flimkien ma’ professjonisti mediċi u fil-kura tas-saħħa għall-promozzjoni tal-attività fiżika u l-eżerċizzju, u huma bbażati fuq l-istandards rigorużi osservati minn diversi korpi internazzjonali ta’ akkreditazzjoni fil-qasam. L-għan aħħari jkun li titjieb is-saħħa ġenerali tal-individwu u tas-soċjetà kollha.

L-istudent tal-baċellerat jiżviluppa l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jassisti lill-klijenti u l-pazjenti bid-diversi sfidi tas-saħħa tagħhom, b’mard li ma jitteħidx, b’kundizzjonijiet, b’korrimenti jew b’diżabilità.

Barra minn hekk, il-programm tad-degree għandu wkoll l-għan li jiffaċilita t-twettiq ta’ numru ta’ programmi differenti ta’ Masters relatati mal-isport jew mal-eżerċizzju (Livell 7).

Level 6

3 years full-time

Internship

MCAST Advanced Diploma in Sports (Development, Coaching and Fitness)
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes and SEC/O-Level pass in English Language
Compulsory A or I-Level:Physics or Chemistry or Biology or Physical Education


Career opportunities

Exercise for health specialist