Institute of Community Services

Bachelor of Arts (Honours) in Health and Social Care (Management)

CS6-01-21

180 ECTS

Course details

Work Placement
The Health and Social Care sector provides a number of career opportunities for successful learners to find engaging and rewarding employment at the end of this degree programme of studies. Throughout the duration of the course, undergraduates participate in work placement experiences in related settings under the supervision of experienced professionals. This programme of studies includes a varied pool of modules aimed at enhancing the undergraduates’ managerial attributes, amongst which Governance and Quality Management and European Law and Social Policy. Other study-units focus on the importance of the undergraduates to keep abreast of current issues that different categories of serviceusers may encounter such as Globalisation and Poverty and Family and Individual Functioning
Is-settur tas-Saħħa u l-Kura Soċjali jipprovdi għadd ta’ opportunitajiet ta’ karriera biex l-istudenti li jtemmu dan il-kors b’suċċess isibu impjieg motivanti u ta’ sodisfazzjon fi tmiem dan il-programm ta’ studji. Matul il-kors kollu, l-istudenti tal-baċellerat jipparteċipaw f’esperjenzi ta’ internship f’ambjenti relatati, taħt is-superviżjoni ta’ professjonisti ta’ esperjenza. Dan il-programm ta’ studji jinkludi ġabra varjata ta’ unitajiet immirati lejn it-tisħiħ tal-karatteristiċi maniġerjali tal-istudenti tal-baċellerat, fosthom Il-Governanza u l-Ġestjoni tal-Kwalità u Il-Liġi Ewropea u l-Politika Soċjali. Unitajiet ta’ studju oħra jiffokaw fuq l-importanza li l-istudenti jżommu ruħhom aġġornati fir-rigward ta’ kwistjonijiet kurrenti li jistgħu jiffaċċjaw kategoriji differenti ta’ dawk li jużaw is-servizzi bħalma huma Il-Globalizzazzjoni u l-Faqar u Il-Familja u l-Funzjonament Individwali.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Health and Social Care or MCAST Advanced Diploma in Applied Science or MCAST Advanced Diploma for Pharmacy Technicians or MCAST Advanced Diploma in Health Sciences or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes and SEC/O-Level Pass in English Language Preferred (A-Level or I-Level): Chemistry, Biology, Physics, Sociology, Psychology, Home Economics and Human Ecology, Accounts, Economics.
Career Pathways: Administrative and/or managerial positions within the Health and Social Care sector, Social welfare professional.

Course Outline