Institute of Community Services

Bachelor of Arts (Honours) in Health and Social Care (Management)

CS6-01-19

Course details

The Health and Social Care sector provides a number of career opportunities for successful learners to find engaging and rewarding employment at the end of this programme of studies. Throughout the duration of the course, which spans three years on a full-time basis, the undergraduates will participate in internship experiences in related settings under the supervision of experienced professionals.
This programme of studies includes a varied pool of modules aimed at enhancing the undergraduates’ managerial attributes — amongst which “Governance and quality management” and “European Law and Social Policy”. Other study-units focus on the importance of the undergraduate to keep abreast of current issues that different categories of service-users may encounter — such as “Globalisation and Poverty” and “Family and Individual Functioning”.
Is-settur tas-Saħħa u l-Kura Soċjali jipprovdi għadd ta’ opportunitajiet ta’ karriera biex l-istudenti li jtemmu dan il-kors b’suċċess isibu impjieg motivanti u ta’ sodisfazzjon fi tmiem dan il-programm ta’ studji. Matul il-kors kollu, li jdum tliet snin fuq bażi full-time, l-istudenti tal-baċellerat jipparteċipaw f’esperjenzi ta’ internship f’ambjenti relatati, taħt is-superviżjoni ta’ professjonisti esperjenzati.

Dan il-programm ta’ studji jinkludi ġabra varjata ta’ unitajiet immirati lejn it-tisħiħ tal-karatteristiċi maniġerjali tal-istudenti tal-baċellerat — fosthom “Il-Governanza u l-Ġestjoni tal-Kwalità” u “Il-Liġi Ewropea u l-Politika Soċjali”. Unitajiet ta’ studju oħra jiffokaw fuq l-importanza li l-istudent iżomm ruħu aġġornat fir-rigward ta’ kwistjonijiet kurrenti li jistgħu jiffaċċjaw kategoriji differenti ta’ utenti tas-servizz — bħalma huma “Il-Globalizzazzjoni u l-Faqar” u “Il-Familja u l-Funzjonament Individwali”.

Level 6
3 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Advanced Diploma in Applied Science
or
MCAST Advanced Diploma for Pharmacy Technicians
or
MCAST Advanced Diploma in Health Sciences
or
MCAST Advanced Diploma in Health and Social Care (Social Care)
or
MCAST Diploma for Dental Surgery Assistants
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes and SEC/O-Level Pass in English Language
Preferred (A-Level or I-Level): Chemistry, Biology, Physics, Sociology, Psychology, Home Economics and Human Ecology, Accounts, Economics


Career opportunities