Higher Diploma in Advanced Studies in the Early Years

Course Code: CS5-01-19G

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This course of studies provides ample opportunities to find employment at the end of the two-year programme. The study-units are designed in a manner that provides a strong link between theoretical concepts and hands-on practice during the work placements. Lectures focus on guiding the undergraduates on how to make learning for young children stimulating and fun, in a safe and healthy environment. Upon completion of this programme, the undergraduates may proceed to the final year of the Bachelor of Arts (Hons) in Early Childhood Education and Care (ECEC) within the Faculty of Education, University of Malta, subject to fulfilling a number of requirements relating to proficiency in the Maltese and English languages.

Course Description (Malti)

Dan il-kors ta’ studji jipprovdi opportunitajiet tajbin ta’ impjieg fi tmiem il-programm ta’ sentejn. L-unitajiet ta’ studju huma mfassla b’tali mod li jipprovdu rabta qawwija bejn il-kunċetti teoretiċi u l-prattika diretta waqt il-work placements. Il-lezzjonijiet jiggwidaw lill-istudenti dwar kif it-tagħlim jista’ jkun stimulanti u ta’ divertiment għat-tfal iż-żgħar, f’ambjent sikur u tajjeb għas-saħħa. Mat-tlestija ta’ dan il-programm, l-istudenti jkunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom flaħħar sena tal-Bachelor of Arts (Hons) in Early Childhood Education and Care (ECEC) filFakultà tal-Edukazzjoni, l-Università ta’ Malta, basta jkunu jissodisfaw numru ta’ rekwiżiti relatati mal-profiċjenza fil-lingwa Maltija u dik Ingliża.

Mode

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development and SEC/O-Level passes in Mathematics, English, Maltese or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-level or I-level: 2 subjects from Mathematics, English, Maltese Applicants need to be in possession of a pass at SEC/O-Level in the subject that is not presented at A-level or I-level.

Other Entry Requirements

Prior to embarking on any Placement, learners need to: • satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA); • present a clean police conduct • complete a Basic First Aid course • complete a Pediatric First Aid course

Career Opportunities

Childcare coordinator, Early years educator