Higher Diploma in Advanced Studies in the Early Years

Course Code: CS5-01-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This programme is one of the most soughtafter courses within this Institute. It is highly popular since it provides ample opportunities to find employment at the end of the two-year programme. The study-units are designed in a manner that provides a strong link between theoretical concepts and handson practice during internships. Lectures focus on guiding the undergraduates on how to make learning for young children stimulating and fun, in a safe and healthy environment. Upon completion of this programme, the undergraduates may proceed to the final year of the Bachelor of Arts (Hons) in Early Childhood Education and Care (ECEC) within the Faculty of Education, University of Malta, subject to fulfilling a number of requirements relating to proficiency in the Maltese and English languages.

Course Description (Malti)

Dan il-programm huwa wieħed mill-aktar korsijiet popolari f’dan l-Istitut. Huwa popolari ħafna minħabba li jipprovdi numru ta’ opportunitajiet biex wieħed isib impjieg fi tmiem il-programm ta’ sentejn. L-unitajiet ta’ studju huma mfassla b’tali mod li jipprovdu rabta qawwija bejn kunċetti teoretiċi u l-prattika matul internships. Il-lezzjonijiet jiggwidaw lill-istudenti dwar kif it-tagħlim jista’ jkun stimulanti u ta’ interess għat-tfal iż-żgħar, f’ambjent sikur u tajjeb għas-saħħa. Meta jlestu dan il-programm, l-istudenti jistgħu jkomplu blistudji tagħhom fl-aħħar sena tal-Bachelor of Arts (Hons) in Early Childhood Education and Care (ECEC) filFakultà tal-Edukazzjoni, l-Università ta’ Malta, basta li jissodisfaw għadd ta’ rekwiżiti relatati mal-profiċjenza fil-lingwa Maltija u f’dik Ingliża.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-level or I-level: Two subjects from Mathematics, English, Maltese Applicants need to be in possession of a pass at SEC/O-Level in the subject that is not presented at A-level or I-level.

Other Entry Requirements

Prior to embarking on any Placement, learners need to: • satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA); • present a clean police conduct • complete a Basic First Aid course • complete a Paediatric First Aid course.

Career Opportunities

Early years educator