Institute of Community Services

Advanced Diploma in Hairdressing

CS4-05-21

ECTS: 120

Course details

Apprenticeship
This course provides greater insight into professional hairdressing and better understanding of the requirements when working in the field of hairdressing as a salon owner. This course is aimed at learners who have obtained certification in the basic skills of hairdressing and want to proceed to more advanced techniques ranging from consulting to colouring, cutting and styling. This course equips learners with the knowledge and skills to provide a complete hair service to clients. Learners are given ample opportunity for practice within the modules through hands on practical sessions and professional salon experience. The course also equips learners with competences required to manage a professional hairdressing salon including knowledge in areas such as human resources management, legislation, basic accounting and marketing concepts. The MCAST Advanced Diploma in Hairdressing also ventures into men’s haircutting and barbering.
Dan il-kors jipprovdi għarfien akbar dwar il-linja tal-hairdressing f’livell professjonali u fehim aħjar tar-rekwiżiti biex persuna taħdem fil-qasam tal-hairdressing bħala sid ta’ salon. Il-kors huwa mmirat għal studenti li jkunu kisbu ċ-ċertifikati fil-ħiliet bażiċi tal-hairdressing u jixtiequ jkomplu jistudjaw tekniki aktar avvanzati bħal konsultazzjoni mal-klijenti u ż-żebgħa, il-qtugħ u l-issettjar tax-xagħar. Dan il-kors jagħti lill-istudenti t-tagħrif u l-ħiliet meħtieġa biex ikunu kapaċi jipprovdu servizz komplut lill-klijenti. Huma jingħataw hafna opportunitajiet biex jipprattikaw kemm waqt sessjonijiet ta’ prattika kif ukoll permezz ta’ esperjenzi f’salons professjonali. Il-kors jarma lill-istudenti bil-kompetenzi meħtieġa biex imexxu salon tax-xagħar b’mod professjonali, inkluż għarfien f’oqsma bħat-tmexxija tar-riżorsi umani, il-legiżlazzjoni, bażi taż-żamma tal-kotba u kunċetti tar-reklamar. Il-programm tal-MCAST Advanced Diploma in Hairdressing jittratta wkoll l-qtugħ tax-xagħar tal-irġiel u s-sengħa tal-barbiera.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Hairdressing (Women)
or
City and Guilds Hairdressing level 2
Career Pathways: Hair Salon Manager, Hair Stylist

Course Outline
Key Information for Prospective, Continuing, and Progressing Students for Full-Time Programmes