Gozo Campus

Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development

CS4-04-21G

120 ECVET

Course details

Work Placement
In this two-year programme, lecturers give a major emphasis to the practical components which form an integral part of the programme. Learners are taught how to observe babies and toddlers in an early years’ environment, to be able to help each child reach his or her maximum potential. Innovative methods are used to plan activities for children in a childcare setting. Other lectures include topics about the safeguarding and promotion of children’s rights and the creation of a safe and engaging environment where positive development can take place. At the end of the first academic year, successful learners will have the option to exit their studies, and be awarded the MCAST Award in Children’s Care, Learning and Development. This award will enable them to work as child care practitioners.
F’dan il-programm ta’ sentejn, l-għalliema jagħtu importanza kbira lill-komponenti prattiċi li jiffurmaw parti integrali mill-programm. L-istudenti jiġu mgħallma kif josservaw lit-trabi u t-tfal iż-żgħar f’ambjent ta’ snin bikrija, biex ikunu jistgħu jgħinu lit-tfal jilħqu l-potenzjal massimu tagħhom. Jintużaw metodi innovattivi biex jiġu ppjanati attivitajiet għal tfal f’ambjent tal-kura tat-tfal. Lezzjonijiet oħra jinkludu suġġetti dwar il-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal u l-ħolqien ta’ ambjent sikur u motivanti fejn jista’ jseħħ żvilupp pożittiv. Fi tmiem l-ewwel sena akkademika, l-istudenti li jtemmuha b’suċċess ikollhom l-għażla li ma jkomplux l-istudji tagħhom u jingħataw l-MCAST Award in Children’s Care, Learning and Development. Permezz ta’ din iċ-ċertifikazzjoni, huma jkunu jistgħu jaħdmu bħala prattikanti fil-qasam tal-kura tat-tfal.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Health and Social Care or MCAST Diploma in Sport or MCAST Diploma in Performing Arts or MCAST Diploma in Art and Design or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: English Language, Maltese, Mathematics.
Prior to embarking on any Placement, learners need to: • satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA); • present a clean police conduct • complete a Basic First Aid course • complete a Paediatric First Aid course.
Career Pathways: Child care practitioner.

Course Outline