Gozo Campus

Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development

CS4-04-19G

Course details

This two-year programme is one of the most popular within the Institute. Lecturers give a major emphasis to the practical components which form an integral part of the programme. Learners are taught how to observe the babies and toddlers in an early years’ environment, to be able to help each child reach her or her maximum potential. Innovative methods are used to plan activities for children in a childcare setting. Other lectures include topics about the safeguarding and promotion of children’s rights and the creation of a safe and engaging environment where positive development can take place.
At the end of the first academic year, successful learners will have the option to exit their studies, and be awarded the MCAST Award in Children’s Care, Learning and Development. This award will enable them to work as child care practitioners.

Dan il-programm ta’ sentejn huwa wieħed mill-aktar popolari fl-Istitut. L-għalliema jagħtu importanza kbira lill-komponenti prattiċi li jiffurmaw parti integrali mill-programm. L-istudenti jiġu mgħallma kif josservaw lit-trabi u t-tfal iż-żgħar f’ambjent ta’ snin bikrija, biex ikunu jistgħu jgħinu lit-tfal jilħqu l-potenzjal massimu tagħhom. Jintużaw metodi innovattivi biex jiġu ppjanati attivitajiet għal tfal f’ambjent tal-kura tat-tfal. Lezzjonijiet oħra jinkludu suġġetti dwar is-salvagwardja u l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal u l-ħolqien ta’ ambjent sikur u motivanti fejn jista’ jseħħ żvilupp pożittiv.
Fi tmiem l-ewwel sena akkademika, l-istudenti li jtemmuha b’suċċess ikollhom l-għażla li ma jkomplux l-istudji tagħhom, u jingħataw l-MCAST Award in Children’s Care, Learning and Development. Permezz ta’ din l-għotja, huma jkunu jistgħu jaħdmu bħala prattikanti fil-qasam tal-kura tat-tfal.

Level 4

2 years full-time

Includes Work Placement

MCAST Diploma in Health and Social Care
or
MCAST Diploma in Sport
or
MCAST Diploma in Performing Arts
or
MCAST Diploma in Art & Design
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language, Maltese and Mathematics

Prior to embarking on any Placement, learners need to:
• satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA);
• present a clean police conduct.


Career opportunities