Advanced Diploma in Sport (Development, Coaching and Fitness)

Course Code: CS4-03-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This is a full-time programme with a strong emphasis on work-based learning. The course looks into coaching, fitness, and sports development, as well as modules relating to sports injury and sports as a business venture. Placement experience provided throughout the course further strengthens these abilities. During the two years of study, the learner will be exposed to an array of practical and theoretical modules related to the sector. As an entry criterion to the course, the learners would need to undertake and pass a basic Fitness Test that physically tests the learners’ personal level of fitness in terms of flexibility, cardiovascular endurance, power, speed and agility

Course Description (Malti)

Dan huwa programm fulltime b’enfasi qawwija fuq it-tagħlim waqt esperjenzi fil-post tax-xogħol. Ilkors jittratta l-ikkowċjar, il-fitness, l-iżvilupp, u jinkludi unitajiet ta’ studju relatati ma’ korrimenti waqt l-isport u l-isport bħala negozju. L-esperjenza ta’ xogħol waqt il-kors tkompli ssaħħaħ il-kapaċità talistudent f’dawn l-oqsma. Matul is-sentejn ta’ studju, l-istudent jiltaqa’ ma’ firxa ta’ unitajiet prattiċi u teoretiċi relatati mas-settur. Bħala kriterju għad-dħul fil-kors, l-istudenti jkunu meħtieġa joqogħdu għal u jgħaddu minn Test bażiku ta’ Kundizzjoni Fiżika Tajba li għandu l-għan li jittestja l-livell personali talfitness tal-istudenti f’dak li għandu x’jaqsam ma flessibbiltà, reżistenza kardjovaskolari, saħħa, veloċità u aġilità.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Diploma in Sport or MCAST Diploma in Applied Science or MCAST Diploma in Health and Social Care or MCAST Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Physical Education, English Language, Biology

Other Entry Requirements

Medical clearance required. Applicants are expected to successfully fulfill the requirements of a fitness test in terms of flexibility, cardiovascular endurance, power, speed and agility.

Career Opportunities

Fitness instructor, Fitness coach, Gym instructor/coach, Sport fundamentals coach, Sport development officer, Sport activity organiser

Programme Details

Download Programme Specification here