Advanced Diploma in Health and Social Care

Course Code: CS4-02-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This is a two-year full-time programme during which the learner becomes better acquainted with the specialised services offered by different agencies and organisations in the care sector. This programme of studies is ideal for those prospective candidates who derive a lot of personal satisfaction from helping others. Lectures deal with sociological and psychological perspectives, legislation, communication skills and human biology. Lecturers will present scenarios which are dynamic and thought-provoking, and learners are prepared to work in challenging environments dealing with vulnerable individuals. A work-based learning component is included in the framework of this programme. Learners who successfully graduate from this programme of studies are very much in demand and all manage to find immediate employment in the sector.

Course Description (Malti)

Dan huwa programm full-time ta’ sentejn li matulu l-istudent isir aktar familjari masservizzi speċjalizzati offruti minn aġenziji u organizzazzjonijiet differenti fis-settur tal-kura. Dan il-programm ta’ studji huwa ideali għal dawk il-kandidati prospettivi li jiksbu sodisfazzjon personali meta jgħinu lill-oħrajn. Il-lezzjonijiet jittrattaw perspettivi soċjoloġiċi u psikoloġiċi, il-leġiżlazzjoni, il-ħiliet tal-komunikazzjoni u l-bijoloġija tal-bniedem. L-għalliema jippreżentaw xenarji li huma dinamiċi u li jġiegħlu lill-istudenti jaħsbu, u l-istudenti jitħejjew biex jaħdmu f’ambjenti ta’ sfida ma’ individwi vulnerabbli. Komponent ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa inkluż fil-qafas ta’ dan il-programm. L-istudenti li jiggradwaw b’suċċess minn dan ilprogramm ta’ studji huma meħtieġa ferm u kollha jirnexxilhom isibu impjieg fis-settur immedjatament

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Diploma in Health and Social Care or MCAST Diploma in Applied Science or MCAST Diploma in Sport or MCAST Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Health and Social Care, English Language, Maltese, Ethics, Social Studies, Home Economics, Biology

Other Entry Requirements

Prior to embarking on any Placement, learners need to present a clean police conduct.

Career Opportunities

Social support worker

Programme Details

Download Programme Specification here