Institute of Community Services

Diploma in Hairdressing – Women

CS3-A2-21

60 ECVET

Course details

Apprenticeship
Hairdressing is a creative industry which requires skilled technical stylists to cope with the customers’ demands. In today’s fast-moving world self-image is your brand. This programme of study provides the learners with the skills and confidence to step on to the road to success; indeed, the opportunities are endless. Learners cover a variety of interesting study-units such as client consultation, hair styling for different occasions, hair colouring, perming and straightening. This includes experience in the Institute of Community Services salons as well as placements in industry as part of the Apprenticeship scheme. Learners will also further develop their knowledge in key skills.
Il-hairdressing huwa industrija kreattiva li tirrikjedi stilisti tekniċi kwalifikati biex ilaħħqu mad-domanda tal-klijenti. Fid-dinja mgħaġġla tal-lum, l-immaġni tal-persuna tiddefiniha. Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lill-istudenti bil-ħiliet u l-kunfidenza biex jibdew it-triq għas-suċċess; fil-fatt l-opportunitajiet huma bla limitu. L-istudenti jkopru varjetà ta’ unitajiet ta’ studju bħal konsultazzjoni mal-klijenti, l-issettjar tax-xagħar għal okkażjonijiet differenti, iż-żebgħa, l-ippermjar u l-illixxjar tax-xagħar. Dan jinkludi esperjenza fis-salons tal-Istitut tas-Servizzi Komunitarji, kif ukoll esperjenza ta’ xogħol fl-industrija bħala parti mill-iskema tal-Apprendistat. L-istudenti jkomplu wkoll jiżviluppaw l-għarfien tagħhom f’ħiliet ewlenin.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English Language, Biology, Chemistry, Physics, Home Economics, General Science, Art
Career Pathways: Junior hair stylist for women, Sales representative for hair products

Course Outline