Institute of Community Services

Extended Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection

CS3-05-18

Course details

This programme is gaining a lot of popularity with learners who intend to seek future employment within the Academy for Disciplined Forces. Lecturers will discuss current and contemporary issues relating to security, enforcement and protection both in Malta and beyond our shores. Learners will also tackle topics relating to equality, diversity, dignity and rights of individuals. Educational visits will be organised to different departments which form part of the Academy: Civil Protection Department, Police Force, Armed Forces of Malta and Law courts.
This Extended Diploma course is delivered over two years. However, learners can opt to exit after the successful completion of their first year of studies. In this case, they will be eligible to attain a level 3 Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection.

Dan il-programm qed jikseb ħafna popolarità mal-istudenti li għandhom l-intenzjoni li fil-futur isibu impjieg fl-Akkademja għal Forzi Dixxiplinati. L-istudenti jiddiskutu kwistjonijiet kurrenti u kontemporanji relatati mas-sikurezza, l-infurzar u l-protezzjoni, kemm f’Malta kif ukoll lil hinn minn xtutna. L-istudenti jittrattaw ukoll suġġetti relatati mal-ugwaljanza, id-diversità, id-dinjità u d-drittijiet ta’ individwi. Jiġu organizzati żjarat edukattivi f’dipartimenti differenti li jiffurmaw parti mill-Akkademja: id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija, il-Forzi Armati ta’ Malta u l-Qrati.
Dan il-kors ta’ Diploma Estiża jdum sentejn. Madankollu, l-istudenti jistgħu jagħżlu li joħorġu minn dan il-kors wara li jlestu b’suċċess l-ewwel sena tal-istudji tagħhom. F’dan il-każ, ikunu eliġibbli biex jiksbu Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection tal-Livell 3.

Level 3

2 years full-time

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes


Career opportunities

Careers in disciplined forces (further training may apply depending the chosen career path)