Institute: Institute of Community Services

Department: –

Course Title: Diploma in Sport

Course Code: CS3-04-21

ECTS: 60

Course details

Mode: Includes Work Placement
This programme of study covers the basics of Anatomy and Physiology in Sport, Fitness Testing, Fitness Instruction, Fundamental Methodology of Physical Activity and Sport, as well as the theory and practice of the mainstream sports. The syllabus incorporates a work-based learning component thus facilitating the transition into employment for those learners who do not wish to further their studies. By the end of the course, the learner will be able to assist a Fitness Instructor in the preparation and delivery of basic fitness training programmes. The learner will be encouraged to take part in various sports-related events that are organised on campus.
Dan il-programm ta’ studju jkopri l-elementi bażiċi tal-Anatomija u l-Fiżjoloġija fl-Isport, l-Ittestjar tal-Kundizzjoni Fiżika Tajba, l-Istruzzjoni għal Kundizzjoni Fiżika Tajba, il-Metodoloġija Fundamentali tal-Attività Fiżika u l-Isport, kif ukoll it-teorija u l-prattika tal-isport l-iktar komuni. Is-sillabu jinkludi komponent ta’ tagħlim fil-post tax-xogħol li jiffaċilita t-tranżizzjoni f’impjieg għal dawk l-istudenti li ma jixtiqux ikomplu jistudjaw. Sal-aħħar tal-kors, l-istudent ikun kapaċi jassisti lill-Għalliem tal-Fitness iħejji u jgħallem programmi bażiċi ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba. L-istudent jiġi mħeġġeġ jieħu sehem f’diversi avvenimenti relatati mal-isport li huma organizzati fil-kampus minn żmien għal żmien.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: Medical clearance is required.
Career opportunities: Assistant fitness instructor, Sports fundamentals assistant coach
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes