Diploma in Sport

Course Code: CS3-04-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies covers the basics of Anatomy and Physiology in Sport, Fitness Testing, Fitness Instruction, Fundamental Methodology of Physical Activity and Sport, as well as the theory and practice of the mainstream sports. The syllabus incorporates a work-based learning component thus facilitating the transition into employment for those learners who do not wish to further their studies. By the end of the course, the learner will be able to assist a Fitness Instructor in the preparation and delivery of basic fitness training programmes. The learner will be encouraged to take part in various sports-related events that are organised on campu

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jkopri l-elementi bażiċi tal-Anatomija u l-Fiżjoloġija fl-Isport, l-Ittestjar tal-Kundizzjoni Fiżika Tajba, l-Istruzzjoni għal Kundizzjoni Fiżika Tajba, il-Metodoloġija Fundamentali tal-Attività Fiżika u l-Isport, kif ukoll it-teorija u l-prattika tal-isport l-iktar komuni. Is-sillabu jinkludi komponent ta’ tagħlim filpost tax-xogħol li jiffaċilita t-tranżizzjoni f’impjieg għal dawk l-istudenti li ma jixtiqux ikomplu jistudjaw. Sal-aħħar tal-kors, l-istudent ikun kapaċi jassisti lill-Għalliem talFitness iħejji u jgħallem programmi bażiċi ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba. L-istudent jiġi mħeġġeġ jieħu sehem f’diversi avvenimenti relatati mal-isport li huma organizzati fil-kampus minn żmien għal żmien.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English Language, Biology, Physical Education

Other Entry Requirements

Medical clearance is required. Applicants are expected to successfully fulfill the requirements of a Fitness Test.

Career Opportunities

Assistant fitness instructor, Sports fundamentals assistant coach, Gym instructor

Programme Details

Download Programme Specification here