Gozo Campus

Diploma in Health and Social Care

CS3-03-21G

60 ECVET

Course details

Work Placement
Prospective candidates who enrol in this full-time course should have an interest in working with elderly persons and persons with disabilities. Lectures include a number of varied topics such as nutrition, equality, diversity, dignity and rights of individuals. Moreover, this programme of study provides a route for education within a number of specialised areas such as the Social Care sector, Early Years Education, and Health Sciences. The programme incorporates mandatory placements in two different host organisations which form part of the sector. Here they will be expected to carry out a range of assigned tasks under supervision. In the case of learners who do not wish to further their studies beyond this level, this one-year programme provides a suitable exit point to seek employment as a care worker.
Il-kandidati prospettivi li jirreġistraw għal dan il-kors full-time għandhom ikollhom interess li jaħdmu ma’ persuni anzjani u individwi b’kapaċitajiet differenti. Il-lezzjonijiet jinkludu għadd ta’ suġġetti varjati bħan-nutrizzjoni, l-ugwaljanza, id-diversità, id-dinjità u d-drittijiet tal-individwi. Barra minn hekk, dan il-programm ta’ studju jwitti t-triq għal edukazzjoni f’għadd ta’ oqsma speċjalizzati bħas-settur tal-Kura Soċjali, l-Edukazzjoni tat-Tfal fis-Snin Bikrija, u x-Xjenzi tas-Saħħa. Il-programm joffri opportunità biex l-istudenti jirċievu tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, f’żewġ organizzazzjonijiet ospitanti differenti li jiffurmaw parti mis-settur. Hawnhekk ikunu mistennija jwettqu firxa ta’ xogħlijiet assenjati lilhom, taħt superviżjoni. Fil-każ ta’ studenti li ma jixtiqux ikomplu l-istudji tagħhom lil hinn minn dan il-livell, dan il-programm ta’ sena jipprovdi punt ta’ ħruġ xieraq biex wieħed isib impjieg bħala ħaddiem ta’ appoġġ jew assistent ħaddiem fil-qasam tal-kura tas-saħħa.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English Language, Biology, Physics, Chemistry, Maltese, Social Studies, Nutrition, Food Consumer Studies (Home Economics).
Prior to embarking on any Placement, learners need to: • satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA); • satisfy specific immunisation requirements; and • present a clean police conduct.
Career Pathways: Care worker, Care assistant, Support care worker.

Course Outline