Institute of Community Services

Diploma in Health and Social Care

CS3-03-21

60 ECVET

Course details

Work Placement
Prospective candidates who enrol in this course should have an interest in working with elderly persons and persons with different abilities. Lectures include a number of varied topics such as nutrition, equality, diversity, dignity and rights of individuals. Moreover, this programme of study provides a route for education within a number of specialised areas such as the Social Care sector, Early Years Education, and Health Sciences. The programme offers an opportunity for learners to carry out work-based learning in two different host organisations which form part of the sector. Here they will be expected to carry out a range of assigned tasks under supervision. In the case of learners who do not wish to further their studies, this one-year programme provides a suitable exit point to seek employment as a care worker.
Il-kandidati prospettivi li jirreġistraw għal dan il-kors full-time għandhom ikollhom interess li jaħdmu ma’ persuni anzjani u individwi b’kapaċitajiet differenti. Il-lezzjonijiet jinkludu għadd ta’ suġġetti varjati bħan-nutrizzjoni, l-ugwaljanza, id-diversità, id-dinjità u d-drittijiet tal-individwi. Barra minn hekk, dan il-programm ta’ studju jwitti t-triq għal edukazzjoni f’għadd ta’ oqsma speċjalizzati bħas-settur tal-Kura Soċjali, l-Edukazzjoni tat-Tfal fis-Snin Bikrin, u x-Xjenzi tas-Saħħa. Il-programm joffri opportunità biex l-istudenti jirċievu tagħlim ibbażat fil-post tax-xogħol, f’organizzazzjonijiet ospitanti differenti li jiffurmaw parti mis-settur. Hawnhekk ikunu mistennija jwettqu, taħt superviżjoni, ix-xogħol li huma jiġu assenjati. Fil-każ ta’ studenti li ma jixtiqux ikomplu l-istudji tagħhom, dan il-programm ta’ sena jipprovdi punt ta’ ħruġ xieraq biex wieħed isib impjieg bħala ħaddiem ta’ appoġġ jew assistent fil-qasam tal-kura tas-saħħa.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English Language, Biology, Physics, Chemistry, Maltese, Social Studies, Nutrition, Food Consumer Studies (Home Economics)
Prior to embarking on any Placement, learners need to: • satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA); • satisfy specific immunisation requirements; and • present a clean police conduct.
Career Pathways: Care worker, Care assistant, Support care worker

Course Outline