Gozo Campus

Diploma in Health and Social Care

CS3-03-19G

Course details

Prospective candidates who enrol in this full-time course should have an interest in working with elderly persons and individuals with different abilities. Lectures include a number of varied topics such as nutrition, equality, diversity, dignity and rights of individuals. Moreover this programme of studies provides a route for education within a number of specialised areas such as the Social Care sector, Early Years education, and Health Sciences. The programme offers an opportunity for learners to carry out work-based learning in two different host organisations which form part of the sector. Here they will be expected to carry out a range of assigned tasks under supervision.
In the case of learners who do not wish to further their studies, this one-year programme provides a suitable exit point to seek employment as an assistant/support care worker.

Il-kandidati prospettivi li jirreġistraw għal dan il-kors full-time għandu jkollhom interess li jaħdmu ma’ persuni anzjani u individwi b’kapaċitajiet differenti. Il-lezzjonijiet jinkludu għadd ta’ suġġetti varjati bħan-nutrizzjoni, l-ugwaljanza, id-diversità, id-dinjità u d-drittijiet tal-individwi. Barra minn hekk, dan il-programm ta’ studji jwitti t-triq għal edukazzjoni f’għadd ta’ oqsma speċjalizzati bħas-settur tal-Kura Soċjali, l-edukazzjoni tat-tfal fis-snin bikrija, u x-Xjenzi tas-Saħħa. Il-programm joffri opportunità biex l-istudenti jirċievu tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, f’żewġ organizzazzjonijiet ospitanti differenti li jiffurmaw parti mis-settur. Hawnhekk ikunu mistennija jwettqu firxa ta’ xogħlijiet assenjati taħt superviżjoni.
Fil-każ ta’ studenti li ma jixtiqux ikomplu l-istudji tagħhom, dan il-programm ta’ sena jipprovdi punt ta’ ħruġ xieraq biex wieħed isib impjieg bħala ħaddiem ta’ appoġġ jew assistent ħaddiem fil-qasam tal-kura tas-saħħa.

Level 3

1 year full-time

Includes Work Placement

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English Language, Biology, Physics, Chemistry, Maltese, Social Studies, Nutrition, Food Consumer Studies (Home Economics)

Prior to embarking on any Placement, learners need to:
• satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA);
• satisfy specific immunisation requirements; and
• present a clean police conduct.


Career opportunities