Institute of Community Services

Diploma in Health and Social Care

CS3-03-19

Course details

Prospective candidates who enrol in this full-time course should have an interest in working with elderly persons and individuals with different abilities. Lectures include a number of varied topics such as nutrition, equality, diversity, dignity and rights of individuals. Moreover this programme of studies provides a route for education within a number of specialised areas such as the Social Care sector, Early Years education, and Health Sciences. The programme offers an opportunity for learners to carry out work-based learning in two different host organisations which form part of the sector. Here they will be expected to carry out a range of assigned tasks under supervision.
In the case of learners who do not wish to further their studies, this one-year programme provides a suitable exit point to seek employment as an assistant/support care worker.
Il-kandidati prospettivi li jirreġistraw għal dan il-kors full-time għandu jkollhom interess li jaħdmu ma’ persuni anzjani u individwi b’kapaċitajiet differenti. Il-lezzjonijiet jinkludu għadd ta’ suġġetti varjati bħan-nutrizzjoni, l-ugwaljanza, id-diversità, id-dinjità u d-drittijiet tal-individwi. Barra minn hekk, dan il-programm ta’ studji jwitti t-triq għal edukazzjoni f’għadd ta’ oqsma speċjalizzati bħas-settur tal-Kura Soċjali, l-edukazzjoni tat-tfal fis-snin bikrija, u x-Xjenzi tas-Saħħa. Il-programm joffri opportunità biex l-istudenti jirċievu tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, f’żewġ organizzazzjonijiet ospitanti differenti li jiffurmaw parti mis-settur. Hawnhekk ikunu mistennija jwettqu firxa ta’ xogħlijiet assenjati taħt superviżjoni.
Fil-każ ta’ studenti li ma jixtiqux ikomplu l-istudji tagħhom, dan il-programm ta’ sena jipprovdi punt ta’ ħruġ xieraq biex wieħed isib impjieg bħala ħaddiem ta’ appoġġ jew assistent ħaddiem fil-qasam tal-kura tas-saħħa.
Level 3
1 year full-time
Includes Work Placement

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English Language, Biology, Physics, Chemistry, Maltese, Social Studies, Nutrition, Food Consumer Studies (Home Economics)

Prior to embarking on any Placement, learners need to:
• satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA);
• satisfy specific immunisation requirements; and
• present a clean police conduct.

Career opportunities