Gozo Campus

Diploma in Hairdressing – Women

CS3-02-19G

Course details

Hairdressing is an exciting and creative industry which requires skilled technical stylists to cope with the customers’ demands for change and innovation. In today’s fast-moving world self-image is your brand. This programme of studies provides the learners with the skills and confidence to step onto the road to success; indeed, the opportunities are endless.
Learners cover a variety of interesting study-units such as client consultation, hair styling for different occasions, hair colouring, perming and straightening. This includes experience in the community services Salon as well as placements in industry as part of the apprenticeship scheme. Learners will also further develop their knowledge in key skills.
This programme prepares learners for employment in salons as junior stylists or sales representatives.

Il-hairdressing hija industrija eċitanti u kreattiva li tirrikjedi stilisti tekniċi kwalifikati biex ilaħħqu mad-domanda tal-klijenti għall-bidla u l-innovazzjoni. Fid-dinja mgħaġġla tal-lum, l-immaġni tal-persuna tiddefinixxiha. Dan il-programm ta’ studji jipprovdi lill-istudenti bil-ħiliet u l-kunfidenza biex jibdew it-triq għas-suċċess; fil-fatt l-opportunitajiet huma bla tmiem.
L-istudenti jkopru varjetà ta’ unitajiet ta’ studju interessanti, bħall-konsultazzjoni tal-klijenti, l-issettjar tax-xagħar għal okkażjonijiet differenti, iż-żebgħa tax-xagħar, l-ippermjar u l-illixxjar tax-xagħar. Dan jinkludi esperjenza fis-salon tas-servizzi komunitarji, kif ukoll esperjenza ta’ xogħol fl-industrija bħala parti mill-iskema tal-apprendistat. Barra minn hekk, l-istudenti jkomplu jiżviluppaw l-għarfien tagħhom f’ħiliet ewlenin.
Dan il-programm iħejji lill-istudenti għal impjieg f’salons bħala stilisti jew rappreżentanti tal-bejgħ f’livell inferjuri.

Level 3

2 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English Language, Biology, Chemistry, Physics, Home Economics, General Science, Art


Career opportunities