Institute of Community Services

Foundation Certificate in Sport

CS2-03-21

60 ECVET

Course details

This programme of studies serves as a stepping stone to a future working career in the sport sector. The learner experiences the practical and basic theoretical components of a number of sports and fitness related subjects. The vocational studyunits cover the basics of health and active lifestyles, community sports, fitness training methods and include an introduction to gym-based exercise. Concurrently, learners strengthen their knowledge of the key skills in English, Maltese, Mathematics, Science, Information Technology, and Individual and Social Responsibility. Throughout the academic year, MCAST and the Institute of Community Services organise a number of sport related extra-curricular activities in which the learners will be invited to participate in order to enrich their experience on campus.
Dan il-programm ta’ studju jservi bħala pass lejn karriera ta’ xogħol futura fis-settur tal-isport. L-istudent jesperjenza l-komponenti teoretiċi prattiċi u bażiċi ta’ għadd ta’ suġġetti relatati mal-isport u ma’ kundizzjoni fiżika tajba. L-unitajiet ta’ studju vokazzjonali jkopru l-elementi bażiċi ta’ saħħa tajba u stili ta’ ħajja attiva, l-isport fil-komunità, il-metodi ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba, u jinkludu introduzzjoni għall-eżerċizzju bbażat fil-gym. Fl-istess ħin, l-istudenti jsaħħu l-għarfien tagħhom tal-ħiliet ewlenin fl-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, ix-Xjenza, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali. Matul is-sena akkademika, l-MCAST u l-Istitut tas-Servizzi Komunitarji jorganizzaw għadd ta’ attivitajiet extrakurrikulari relatati mal-isport li fihom l-istudenti jkunu mistiedna jipparteċipaw sabiex l-esperjenza tagħhom fil-kampus tkun ferm isbaħ.
MQF Level 2
1 Year Full-time
Entry Requirements: Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Medical clearance requiredCourse outline