Institute: Institute of Community Services

Department: –

Course Title: Foundation Certificate in Sport

Course Code: CS2-03-21

ECTS: 60

Course details

Mode: –
This programme of study serves as a stepping stone to a future working career in the sport sector. The learner experiences the practical and basic theoretical components of a number of sports and fitness related subjects. The vocational study units cover the basics of health and active lifestyles, community sports and fitness training methods, and include an introduction to gym-based exercise. Concurrently, learners strengthen their knowledge of the key skills in English, Maltese, Mathematics, Science, Information Technology, and Individual and Social Responsibility.
Dan il-programm ta’ studju jservi bħala pass lejn karriera futura ta’ xogħol fis-settur tal-isport. L-istudent jesperjenza l-komponenti teoretiċi prattiċi u bażiċi ta’ għadd ta’ suġġetti relatati mal-isport u ma’ kundizzjoni fiżika tajba. L-unitajiet ta’ studju vokazzjonali jkopru l-elementi bażiċi ta’ saħħa tajba u stili ta’ ħajja attiva, l-isport fil-komunità u metodi ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba, u jinkludu introduzzjoni għall-eżerċizzju bbażat fil-gym. Fl-istess ħin, l-istudenti jsaħħu l-għarfien tagħhom tal-ħiliet ewlenin fl-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, ix-Xjenza, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
MQF Level: 2
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Introductory Certificate
or
Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: Medical clearance is required.
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes