Foundation Certificate in Sport

Course Code: CS2-03-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies serves as a stepping stone to a future working career in the sport sector. The learner experiences the practical and basic theoretical components of a number of sports and fitness related subjects. The vocational studyunits cover the basics of health and active lifestyles, community sports, fitness training methods and include an introduction to gym-based exercise. Concurrently, learners strengthen their knowledge of the key skills in English, Maltese, Mathematics, Science, Information Technology, and Individual and Social Responsibility. Throughout the academic year, MCAST and the Institute of Community Services organise a number of sport related extra-curricular activities in which the learners will be invited to participate in order to enrich their experience on campus.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jservi bħala pass lejn karriera ta’ xogħol futura fis-settur tal-isport. L-istudent jesperjenza l-komponenti teoretiċi prattiċi u bażiċi ta’ għadd ta’ suġġetti relatati malisport u mal-kundizzjoni fiżika tajba. L-unitajiet ta’ studju vokazzjonali jkopru l-elementi bażiċi ta’ saħħa tajba u stili ta’ ħajja attiva, l-isport fil-komunità, il-metodi ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba, u jinkludu introduzzjoni għall-eżerċizzju bbażat fil-gym. Fl-istess ħin, l-istudenti jsaħħu l-għarfien tagħhom talħiliet ewlenin fl-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, ix-Xjenza, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni, u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali. Matul is-sena akkademika, l-MCAST u l-Istitut tas-Servizzi Komunitarji jorganizzaw għadd ta’ attivitajiet extrakurrikulari relatati mal-isport li fihom l-istudenti jkunu mistiedna jipparteċipaw sabiex l-esperjenza tagħhom filkampus tkun ferm isbaħ.

Mode

Entry Requirements

Entry Requirements: Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Medical clearance required

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here