Foundation Certificate in Well-Being, Beauty and Hairdressing

Course Code: CS2-02-19G

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies provides learners with an overview of the different routes, particularly in the areas of Hairdressing and Beauty, which are available at Level 3 after completion of this course. The modules on offer provide learners with basic knowledge in health and safety practices employed during beauty and hairdressing techniques and procedures. Other modules focus on an understanding of the basic scientific concepts related to all hair and beauty services and treatments; and an introduction to basic business concepts. The course also provides learners with quality work experience exposure where they will be expected to assist and carry out a range of assigned tasks, using approved models. Learners are required to purchase the necessary hairdressing and beauty accessories at the beginning of the academic year.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jipprovdi lill-istudenti b’ħarsa ġenerali lejn l-għażliet possibbli, partikolarment fis-setturi tax-xagħar u tas-sbuħija, li wieħed jista’ jkompli jistudja fit-tielet livell, meta jlesti dan il-kors. L-unitajiet ta’ studju offruti jipprovdu lillistudenti għarfien bażiku tal-prattiċi tas-saħħa u s-sigurtà użati fit-teknika u l-proċeduri tassbuħija u l-hairdressing. Unitajiet oħra jiffokaw fuq l-għarfien talkunċetti xjentifiċi bażiċi relatati mas-servizzi u t-trattamenti kollha tax-xagħar u tas-sbuħija; u introduzzjoni għallkunċetti bażiċi tannegozju. Il-kors jesponi wkoll lillistudenti għal esperjenza ta’ xogħol ta’ kwalità fejn ikunu mistennija jassistu u jwettqu firxa ta’ xogħlijiet assenjati lilhom fuq mudelli approvati. L-istudenti huma meħtieġa jixtru l-aċċessorji neċessarji tal-hairdressing u tassbuħija fil-bidu tas-sena akkademika.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here