Foundation Certificate in Hairdressing, Beauty and Well-Being

Course Code: CS2-02-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of study provides an overview of the different routes available to learners within the Institute of Community Services, whilst leaving all their options open. The modules on offer provide learners with basic knowledge in health and safety practices employed during beauty and hairdressing techniques and procedures. Other modules focus on an understanding of the basic scientific concepts related to all hair and beauty services and treatments, while introducing the learners to basic business concepts. The course also provides learners with quality work experience exposure where they will be expected to assist and carry out a range of assigned tasks, using approved models. Learners are required to purchase the necessary hairdressing and beauty accessories at the beginning of the academic year.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jipprovdi ħarsa ġenerali lejn it-toroq differenti li huma disponibbli għall-istudenti fl-Istitut tas-Servizzi Komunitarji, filwaqt li jħallilhom miftuħa l-għażliet kollha. L-unitajiet offruti jipprovdu lill-istudenti b’għarfien bażiku tal-prattiċi tas-saħħa u s-sigurtà użati fit-teknika u l-proċeduri tas-sbuħija u l-hairdressing. Unitajiet oħra jiffokaw fuq l-għarfien talkunċetti xjentifiċi bażiċi relatati mas-servizzi u t-trattamenti kollha tax-xagħar u tas-sbuħija; u jintroduċu wkoll lillistudenti għall-kunċetti bażiċi tan-negozju. Il-kors jesponi lill-istudenti għal esperjenza ta’ xogħol ta’ kwalità fejn ikunu mistennija jużaw mudelli approvati biex jassistu u jwettqu firxa ta’ xogħlijiet assenjati lilhom. L-istudenti huma meħtieġa jixtru l-aċċessorji neċessarji tal-hairdressing u tassbuħija fil-bidu tas-sena akkademika.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here