Gozo Campus

Foundation Certificate in Care

CS2-01-21G

60 ECVET

Course details

This full-time programme of study is aimed at those learners who wish to embark on a future career in the Health and Social Care sector. During the year the learners have a variety of lectures which give them an understanding of basic concepts related to this sector. Lectures focus on human behaviour, the way the body works and what constitutes a safe working environment. Students are given the opportunity to strengthen their key skills subjects including Maltese, English, Mathematics and Science through the vocational angle. Learners have the opportunity to visit organisations related to this sector so that they become accustomed to the setting. At the end of this one-year course, students will have the opportunity to progress to the Diploma level in the same sector.
Dan il-programm ta’ studju full-time huwa mmirat lejn dawk l-istudenti li fil-futur jixtiequ jibdew karriera fis-settur tas-Saħħa u l-Kura Soċjali. Matul is-sena, l-istudenti jkollhom varjetà ta’ lezzjonijiet li jgħinuhom jifhmu l-kunċetti bażiċi relatati ma’ dan is-settur. Il-lezzjonijiet jiffokaw fuq l-imġiba tal-bniedem, il-mod kif jaħdem il-ġisem u x’inhu dak li jagħmel ambjent tax-xogħol sikur. L-istudenti jingħataw ukoll l-opportunità li jsaħħu s-suġġetti tal-ħiliet ewlenin tagħhom, inklużi l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika u x-Xjenza mil-lat vokazzjonali. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jżuru organizzazzjonijiet relatati ma’ dan is-settur sabiex isiru familjari mal-ambjent. Fi tmiem dan il-kors ta’ sena, l-istudenti jkollhom l-opportunità li javvanzaw għal-livell ta’ Diploma fl-istess settur.
MQF Level 2
1 Year Full-time
Entry Requirements: Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate.
Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Course Outline